Nowa "Lista Litwy" z polskim akcentem


Budynek Sejmu RL, fot. wilnoteka.lt
Zbliżające się wybory parlamentarne na Litwie jak zwykle owocują powstaniem nowych ugrupowań politycznych. Przed czterema laty debiutowała partia showmenów (Wskrzeszenia Narodowego), dziś, na fali skandalu w Garlawie jedna z jego głównych bohaterek Neringa Venckienė (siostra Kedysa) zamierza startować do Sejmu i zakłada nową partię „Lista Litwy” („Lietuvos sąrašas”). Na tej "litewskiej liście" znalazł się także kontrowersyjny były prezes ZPL i poseł Sejmu Restytucyjnego Ryszard Maciejkianiec.
"Listę Litwy" zaczynał tworzyć inny, niezwykle aktywny ostatnio działacz, do niedawna prezes Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, organizator wieców i protestów Darius Kuolys. Ostatnio jednak zrezygnował z funkcji prezesa, a potem także wycofał się ze współpracy w tworzeniu nowej partii z Neringą Venckienė, którą w głośnej "sprawie Kedysa" (skandal pedofilski) konsekwentnie popierał.

Prezesem nowopowstającego ugrupowania “Lista Litwy” jest ks. Jonas Varkala. Jego zdaniem głównym celem partii jest finalizacja lustracji, reforma instytucji praworządności, otwarte kształtowanie budżetu i wydatkowanie środków, aby, zgodnie z Konstytucją, państwo służyło swoim obywatelom. Nr 1 na "liście" ma być jednak Neringa Venckienė, która poinformowała o tworzeniu nowej partii, gdy tylko została pozbawiona przez Panią Prezydent imunitetu sędziowskiego. Pytana o ideologię tworzonego ugrupowania, przyznała, że jej osobiście najbardziej odpowiadają tradycyjne litewskie ugrupowania, często określane jako nacjonalistyczne. O nieskrywanym populizmie świadczą zapowiedzi m.in. ustalenia minimalnego wynagrodzenia i średniej emerytury na poziomie 1500 Lt (dziś - poniżej tysiąca...).

Na liście wyborczej obok ks. J. Varkaly mają się znaleźć również: Valdas Vasiliauskas, Algirdas Patackas, Povilas Gylys i... Ryszard Maciejkianiec (ostatnio - Ryšard Maceikianec ), sławetny ex-wódz Związku Polaków na Litwie, obalony i wydalony z ZPL w związku z licznymi oskarżeniami. Wysoki rangą działacz komunistyczny w czasach ZSRR, potem dwukrotnie zasiadał on w Sejmie Litwy (w latach 1990-1996) jako reprezentatnt polskiej społeczności. 11 marca 1990 r. był jednym z inicjatorów wstrzymania się posłów-Polaków od głosowania za niepodległością Litwy. W drugiej połowie lat 90. został jednak skazany przez polską społeczność na "banicję", próbował powołać kolejną, własną partię (Polska Partia Ludowa), jednak nie zyskała ona poparcia wyborców. Ostatnio w mediach litewskich jest "dyżurnym dobrym Polakiem", gdyż nie ma żadnych zastrzeżeń wobec sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, a za największe zło uważa liderów ZPL-AWPL i działaczy polskiej społeczności...

Na podstawie: Delfi.lt,  inf. wł.

Komentarze

#1 Maceikianec na prezydenta!!!

Maceikianec na prezydenta!!! - Zanzibaru...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.