Nowy paszport obywatela Litwy - z wpisem o narodowości


Fot. wilnoteka.lt
Ponad 1900 obywateli Litwy, w tym 74 narodowości polskiej, wyraziło już chęć posiadania w paszporcie wpisu o narodowości. Taka możliwość pojawiła się dopiero od 1 stycznia 2015 r., po wejściu w życie poprawek do Ustawy o paszporcie. Większość osób, które chcą mieć w dokumencie tożsamości wpis o narodowości, stanowią Litwini.
Z danych podanych przez Departament Policji wynika, że od 1 do 9 stycznia 2015 r. wnioski o wystawienie paszportu złożyło 4 355 osób. Niemal połowa chce mieć w dokumencie zapis o narodowości, w tym aż 1 789 osób - to Litwini. Wpis o narodowości w paszporcie chce mieć 74 Polaków i 36 Rosjan. Wśród wnioskodawców jest również dziewięciu Białorusinów, pięciu Ukraińców, trzech Niemców, dwaj Karaimi, a ponadto - Ormianin, Tatar i Żyd. Pierwszą osobą, która złożyła wniosek o wystawienie paszportu z wpisem o narodowości była Ukrainka, obywatelka Litwy. 

Do 2003 r. w dowodach tożsamości obywateli Litwy była rubryka określająca narodowość posiadacza dokumentu. W 2003 r. Sejm Litwy dokonał zmiany - rubrykę usunięto. Narodowość można było wpisać jedynie w akcie urodzenia dziecka. W lipcu 2014 r. sejm przyjął stosowne poprawki do Ustawy o paszporcie, na mocy których na pisemny wniosek posiadacza dokumentu w paszporcie może być zamieszczony wpis o narodowości. Taką możliwość mają jednak tylko te osoby, które składają wniosek o wyrobienie nowego dokumentu.

Na wpisywanie narodowości do karty identyfikacyjnej nie zgodził się rząd, gdyż - jak motywowano - byłoby to technicznie trudne.

Na podstawie: BNS, vilnius.policija.lt


Komentarze

#1 Baublis ma wpisane: Litwin

Baublis ma wpisane: Litwin udajacy Polaka.
NIGDY NIM NIE BEDZIESZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.