Numery list wyborczych rozlosowane


Zdzisław Palewicz i Maria Rekść, fot. wilnoteka.lt
23 partie uczestniczące w wyborach samorządowych rozlosowały numery list wyborczych. Dodatkowo cztery numery przypisane zostały komitetom obywatelskim. Ogółem w 60 samorządach Litwy zarejestrowanych zostało 58 komitetów obywatelskich. Wybory samorządowe na Litwie odbędą się 1 marca. Mieszkańcy Litwy wybiorą 1 524 przedstawicieli do 60 rad samorządowych. Po raz pierwszy merowie będą wybierani w wyborach bezpośrednich.

Pod numerem 1 w wyborach samorządowych wystartuje komitet obywatelski. Numer 2 - to Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos socialdemokratų partija), 3 - Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), 4 - Partia Emigrantów (Emigrantų partija), 5 - Partia Republikańska (Respublikonų partija), 6 - Związek Narodowców (Tautininkų sąjunga), 7 - Centrum Związków Zawodowych (Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"), 8 - Partia Żmudzinów (Žemaičių partija), 9 - Partia Polityczna "Lista Litwy" (Politinė partija "Lietuvos sąrašas"), 10 - Związek Walki o Litwę (Kovotojų už Lietuvą sąjunga). 


Numer 11 wylosował Litewski Związek Wolności (Lietuvos laisvės sąjunga), 12 - Litewska Partia Zielonych (Lietuvos žaliųjų partija), 13 - Litewski Związek Chłopów i Zielonych (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), 14 - Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (Lietuvos lenkų rinkimų akcija), 15 - Litewska Partia Emerytów (Lietuvos pensininkų partija), 16 - Litewska Partia Centrum (Lietuvos centro partija), 17 - Partia "Młoda Litwa" (Partija "Jaunoji Lietuva"), 18 - komitet obywatelski, 19 - Alians Rosjan (Rusų aljansas), 20 - Partia Pracy (Darbo partija), 21 - komitet obywatelski, 22 - Litewska Partia Ludowców (Lietuvos liaudies partija), 23 - komitet obywatelski, 24 - Związek Rosjan Litwy (Lietuvos rusų sąjunga), 25 - Partia "Porządek i Sprawiedliwość" (Partija "Tvarka ir teisingumas"), 26 - Ruch Liberałów (Liberalų sąjūdis), 27 - Partia Polityczna "Droga Odwagi" (Politinė partija "Drąsos kelias").

We wszystkich samorządach partie będą występowały pod tym samym numerem, natomiast komitetom obywatelskim lokalne komisje wyborcze przydzielą numery 1, 18, 21 lub 23. W niektórych samorządach partie połączyły się w koalicje, na przykład Akcja Wyborcza Polaków na Litwie będzie uczestniczyć w wyborach w koalicji z Aliansem Rosjan. Jak poinformował Zenonas Vaigauskas, przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej, koalicje zawiązały się w 10 samorządach. Koalicje będą mogły wybrać numer jednej z partii, tworzących koalicję.

Kandydaci w wyborach merów nie będą losowali numerów, ich nazwiska w kartach do głosowania zostaną wymienione w porządku alfabetycznym.

Zatwierdzone przez GKW listy kandydatów na radnych oraz merów zostaną ogłoszone w piątek, 30 stycznia.

Na podstawie: BNS, inf.wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Paweł Dąbrowski
 

Komentarze

#1 Siła Tomaszewskiego i AWPL

Siła Tomaszewskiego i AWPL bierze się z wielu dobrych cech, które doceniają zwykli mieszkańcy kraju, czyli wyborcy. Z jednej strony są oni postrzegani jako odważni i silni, bo te cechy są niezbędne, by przeciwstawić się brutalnym próbom wynaradawiania i dyskryminacji. Z drugiej strony są uczciwi i wiarygodni, przewidywalni w działaniu, postępują zgodnie z deklaracjami, opierają się o trwałe wartości. Takie osoby zasługują na poparcie i widać wyraźnie tendencje, że w każdych kolejnych wyborach wynik Akcji jest coraz lepszy.

#2 Popieram!

Popieram!

#3 Lista koalicji "Blok

Lista koalicji "Blok Waldemara Tomaszewskiego" z pewnością odniesie w najbliższych wyborach samorządowych kolejny wielki sukces. To będzie efektem uczciwości, pryncypialności i pracowitości, które cechują AWPL i jej lidera. Wyborcy to widzą i doceniają. Już nie tylko same mniejszości narodowe, ale też spora grupa Litwinów popiera Akcję, bo chce, by w tym kraju wreszcie zapanowała normalność.

#4 Bez względu na liczbę, choć

Bez względu na liczbę, choć "14-tka" jest oczywiście sympatyczna, idziemy po zwycięstwo wyborcze!
Alleluja do przodu!!!

#5 14 to liczba sukcesu .

14 to liczba sukcesu .

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.