Obchody 82. rocznicy śmierci Marszałka w Butrymańcach


Walenty Wojniłło został odznaczony Srebrnym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP, fot. wilnoteka.lt
W 82. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego wileńscy Polacy, przedstawiciele Ambasady RP na Litwie oraz goście oddali hołd twórcy niepodległości Polski - na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna złożone zostały wieńce. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. 12 maja w kościele w Butrymańcach ks. Józef Aszkiełowicz i przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie Edward Klonowski zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami piłsudczykowskimi, redaktor Wilnoteki Walenty Wojniłło - Srebrnym Krzyżem. Nominację na stopień majora Związku Piłsudczyków RP odebrał znany radiowiec i korespondent "Kuriera Wileńskiego" Krzysztof Subocz.
"Poprzez wręczenie Złotych i Srebrnych Krzyży staramy się podziękować tym, którzy krzewią ideę marszałka Józefa Piłsudskiego, starają się pokazywać, że ojczyzna, która nie pamięta o swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości" - powiedział Wilnotece prezes zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa.


Modlitwę w kościele pw. św. Michała Archanioła w Butrymańcach poprowadził ksiądz infułat kmdr dr Marian Próchniak. Jak zaznaczył, Józef Piłsudski był obok Jana Pawła II wielkim Polakiem XX wieku, który orężem "wyrąbał niepodległość i suwerenność Ojczyzny, Polska powróciła na mapę Europy i świata jako wolna wśród wolnych, równa wśród równych".


"My, Piłsudczycy, czerpiemy z dzieła Marszałka Piłsudskiego wszystko, co najlepsze. Marszałek Piłsudski to jest dobro narodowe wspólne dla dwóch państw: Polski i Litwy. Czas zniewolenia, komuny zrobił wszystko, żeby o Marszałku Piłsudskim zapomniano, starano się wymazać go z pamięci, przez to, że bolszewicka Rosja przegrała tylko jedną wojnę - w 1920 roku" - powiedział Stanisław Władysław Śliwa.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej powstał 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. Organizacja zrzesza tysiące członków zorganizowanych w okręgach i oddziałach m.in. w miastach wojewódzkich i powiatowych. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej posiada własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego, którego uroczyste poświęcenie odbyło się 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP, z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej. Cele statutowe Związku to: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na postawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Kto jak kto, ale Pan Edward

Kto jak kto, ale Pan Edward Klonowski akurat zasłużył na odznaczenie. Z ostatnich sił stara się kultywować pamięć o Armii Krajowej, z czego młodzi mogą uczyć się patriotyzmu.

#2 Bardzo się cieszę, že wsrod

Bardzo się cieszę, že wsrod nagrodzonych jest Pan Edward Klonowski, znam go ososbiscie i z calą odpowiedzilnoscią mogę potwierdzic, že to jest Czlowiek z dužej litery, prawdziwy patriota ziemi Wilenskiej. Nie potrafię wymienic wszystkich jego prac i zaslug, ale chcialabym mu podziękowac za niezliczoną ilosc uporządkowanych grobow na Rosie, na Bialorusi i w innych miejscowosciach Wilenszczyzny; za przekazanie wartosci patriotycznych dla mlodziezy. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Nigdy nie zapomina, opiekuje się wdowami po kombatantach, angazuje się spolecznie, pomaga charytatywnie.
Serdeczne pozdrowienia dla Czcigodnego księdza Jozefa Aszkielowicza i Pana Redaktora Walentego Wojnillo.

Komentarz ,,anonima'' jest przejaw standartowej wilenskiej ,,zyczliwosci'' i zazdrosci, i jeszcze do tego anonimowo.

#3 Jak się wymienia wśród

Jak się wymienia wśród wielkich Polaków XX w. J. Piłsudskiego i Jana Pawła II to trzeba jeszcze dodać przynajmniej R. Dmowskiego oraz I.J. Paderewskiego

#4 Ks .Aszkielowicz i W.Wojnillo

Ks .Aszkielowicz i W.Wojnillo jasne za co otrzymaly nagrody, a pan Klonowski ze znakim zapytania.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.