Oświadczenie w sprawie strajku w szkołach polskich na Litwie


Fot. wilnoteka.lt/B. Frątczak
W Wilnotece publikujemy oświadczenie Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie w sprawie strajku powszechnego, który 2 września rozpocznie się w polskich szkołach na Litwie.

My, rodzice dzieci szkół polskich, oświadczamy, że z początkiem roku szkolnego ogłaszamy strajk powszechny. Jesteśmy zmuszeni do podjęcia tak radykalnych posunięć ze względu na to, że dotychczas nasze prośby i postulaty nie zostały wysłuchane i zrealizowane. 

Mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy przeciwko nowelizacji Ustawy o Oświacie, poprawki weszły w życie 17 marca 2011 roku. Poprawki przyjęto wyłącznie z powodów politycznych i bez najmniejszego przygotowania do jej realizacji ze strony państwa. Wszystkie próby oraz propozycje rodziców, nauczycieli i uczniów nie zostały wysłuchane. Ostatnie wydarzenia w Wilnie w znacznym stopniu pogorszyły sytuację w dziedzinie oświaty. Koalicja liberalno-konserwatywna stosuje szantaż oraz podwójne standardy w oświacie.

Wyniki z maturalnego egzaminu z języka państwowego wskazują na to, że nowy system nauczania i egzamin z języka litewskiego jest nieodpowiedni i wymusza on na naszych dzieciach nadrobienie ponad 800 godz. zaległości w dwa lata. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiednich podręczników oraz odpowiednich programów kształcenia dla dzieci z klas początkowych, które przychodzą do pierwszej klasy i nie znają języka państwowego. Nasze dzieci nie mogą stać się zakładnikami polityków. My, rodzice, musimy bronić praw naszych dzieci. Po 25 latach kompletnie bezowocnych rozmów jesteśmy zmuszeni do podjęcia innych kroków, może one spowodują, że ktoś weźmie pod uwagę nasze prośby.

Postulaty strajku powszechnego:

1. Natychmiastowe odwołanie dyskryminującej polskie szkolnictwo znowelizowanej Ustawy o Oświacie z dn. 17 marca 2011 roku w części dotyczącej szkolnictwa mniejszości narodowych;
2. Zniesienie ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego;
3. Przywrócenie statusu obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego (polskiego) na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych, pod warunkiem zaliczania punktów z tego egzaminu przy wstępowaniu na studia wyższe;
4. Zaprzestania stosowania dyskryminującej praktyki, gdy to priorytetowo traktowana szkoła litewska zostaje zachowana kosztem szkoły mniejszości narodowych;
5. Zwiększenia o 50 proc. tzw."koszyczka ucznia" w szkołach mniejszości narodowych.

Nam, rodzicom, leży na sercu dobro naszych dzieci, jednak rządzący nie robią nic, aby polepszyć sytuację w dziedzinie oświaty mniejszości narodowych. Nie godzimy się na eksperymenty na naszych dzieciach. Rządzący zabierają naszym dzieciom dzieciństwo poprzez odbieranie im czasu wolnego, który muszą poświęcić na nadrabianie zaległości powstałych z winy władz po wprowadzeniu nowelizacji ustawy. Zmiany w szkolnictwie muszą następować w porozumieniu z wspólnotami szkolnymi, a tego w naszym państwie nie ma. Nie godzimy się na terror psychologiczny oraz znęcanie się nad naszymi dziećmi.

Zapraszamy również 2 września o godz. 11.00 na mszę świętą przy otwartym oknie Kaplicy Ostrobramskiej. Będzie to wspólna modlitwa w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.

Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie Komitety Obrony Szkół

Źródło: facebook.com/foroszpol

Komentarze

#1 W czerwcu mocnego wsparcia

W czerwcu mocnego wsparcia udzielili nam posłowie Parlamentu Europejskiego, którzy wysłali do premiera Litwy list w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych.

Warto zwrócić uwagę na wymowny fakt. Wśród podpisanych są reprezentowani polscy europosłowie ze WSZYSTKICH znaczących partii krajowych: PSL, SLD, PiS i PO. To dowód, że sprawy wilniuków są bliskie wszystkim Polakom bez względu na barwy polityczne, od lewicy, przez centrum aż po prawą stronę; zarówno wśród opozycji jak i w partiach rządzących.

Można zatem sparafrazować słynne słowa JFK: wszyscy jesteśmy wilniukami !!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.