Polonistyka plus anglistyka – nowa oferta studiów w Wilnie


Fot. wilnoteka.lt
Decyzją władz państwa Litewski Uniwersytet Edukologiczny (LUE) został połączony z Uniwersytetem Witolda Wielkiego (UWW) i od września pedagodzy będą kształceni tylko w Kownie. Jeszcze tydzień temu nie wiadomo było, jak rozstrzygnięty zostanie problem polonistyki, która działała na LUE przez ponad 50 lat. 3 lipca otwarta została rekrutacja na 4-letnie studia bakalarskie (licencjackie) na kierunku Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

„Najważniejsza informacja jest taka, że została ogłoszona rekrutacja na pierwszy rok polonistyki, co było pod wielkim znakiem zapytania. Druga istotna sprawa – studia będą realizowane w Wilnie, a po trzecie – studenci polonistyki będą mieli możliwość wybrania drugiego kierunku, czyli anglistyki. Jest to pierwszy krok do powołania ośrodka kształcenia nauczycieli dla szkół z polskim językiem nauczania na bazie obecnego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Naszym celem jest kształcenie nauczycieli różnych przedmiotów” – powiedział Wilnotece poseł Jarosław Narkiewicz (AWPL-ZChR), poseł na Sejm Litwy, członek sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki.  

Zostało to uzgodnione z kierownictwem Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który w wyniku restrukturyzacji uczelni wyższych „wchłonął” Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Od września br. nauczyciele będą kształceni już w Kownie, w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Uczelnia przygotowała nowe programy studiów, w ciągu 4-letnich studiów licencjackich studenci będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji nauczyciela dwóch przedmiotów.

„Przeszliśmy długą drogę, na której nie brakowało różnych perturbacji, utrudnień zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym. Z władzami kowieńskiej uczelni byliśmy w kontakcie od momentu, kiedy rozpoczęły się dyskusje na temat połączenia uczelni. Prowadziliśmy rozmowy dotyczące perspektyw polonistyki i kształcenia nauczycieli innych przedmiotów. Ostatni rok to były bardzo intensywne negocjacje w sprawie programów kształcenia. Jednocześnie były prowadzone rozmowy na szczeblu politycznym, żeby przekonać premiera i szefa rządzącej partii do naszej wizji, czyli zachowania w Wilnie dwóch polonistyk. Dopiero tydzień temu udało nam się przekonać premiera Sauliusa Skvernelisa i przewodniczącego partii „Chłopów” Ramūnasa Karbauskisa” – Jarosław Narkiewicz nie ukrywa, że Ministerstwo Oświaty i Nauki opowiadało się przeciwko studiom polonistycznym ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, natomiast za rozszerzeniem o taką specjalizację filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim.

„Dziwi stanowisko polskiej ambasady. Tłumaczyliśmy, dlaczego nie ma sensu przeniesienie polonistyki z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego na Uniwersytet Wileński, mimo to przez przedstawicieli ambasady protegowana była filologia polska na UW, co zresztą utrudniało prowadzenie rozmów politycznych w sprawie otwarcia tego kierunku na kowieńskim uniwersytecie” – dodał Jarosław Narkiewicz.

Zgłoszenia na uczelnie wyższe na Litwie są przyjmowane od 1 czerwca. Rekrutacja na polonistykę na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie została otwarta dopiero 3 lipca, ale jak poinformował Jarosław Narkiewicz, władze uczelni zapewniły, że kandydaci na polonistykę zostaną potraktowani ulgowo. Będą mogli m.in. w dodatkowym terminie, 17 lipca, zaliczyć test motywacyjny, który jest wymagany w przypadku studiów pedagogicznych finansowanych przez państwo. Zdany test to dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Doc. dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w rozmowie z Wilnoteką przyznała, że filologia angielska jako drugi kierunek studiów to atrakcyjna oferta, dla absolwentów będzie dodatkowym atutem przy poszukiwaniu pracy, ale w trakcie studiów oznacza to większe obciążenie, wymaga większej determinacji i sporego zaangażowania. Zaznaczyła jednak, że jest to drugi kierunek do wyboru, podstawą studiów będzie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską.

Kandydaci na studia polonistyczne powinni w systemie LAMA BPO wypełnić zgłoszenie na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Ażeby wziąć udział w teście motywacyjnym, należy zarejestrować się do 15 lipca włącznie. Więcej informacji jest tutaj

Na podstawie: inf.wł.