Polskie afisze teatralne w zbiorach Biblioteki Wróblewskich


Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, fot. wilnoteka.lt
W Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie przechowywane są zbiory afiszów teatralnych, z których można się wiele dowiedzieć o rozwoju instytucji teatru w Europie, a także o historii Teatru na Pohulance w Wilnie.
Afisze teatralne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie należą do najstarszych w Europie. Pochodzą z Wilna, Warszawy, Krakowa, Lwowa, Grodna, Manheimu, Heidelbergu, Pragi i innych miast europejskich. Najstarszy afisz w zbiorach pochodzi z 1787 r. i jest w języku polskim. 

Ze zbiorów afiszów korzystali wielokrotnie w swoich badaniach historycy teatru, między innymi Vida Bakutytė, Jerzy Timoszewicz, Zbigniew Jędrychowski, Helmutas Šabasevičius i wielu innych.

Wsród afiszów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie jest wiele unikatowych i rzadkich egzemplarzy. Bardzo ciekawie pisze o tym Justina Kučinskaitė w artykule "Vilniaus teatro afišos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose" (Afisze teatru w Wilnie w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich) opublikowanym w roczniku Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie. 

Na podstawie: lrkm.lt

Komentarze

#1 Afisz z roku 1787 to jest coś

Afisz z roku 1787 to jest coś .

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.