Poznaj swoje prawa


Fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest pozarządową organizacją utworzoną w wyniku pogarszającej się sytuacji praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie. Fundacja ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez promowanie zasady równości, zmianę przestrzegania praw człowieka, jak i bezpośrednią pomoc prawną osobom poszkodowanym.
Należy przyznać, że najbardziej narażone na dyskryminację są osoby, które nie mają wystarczająco informacji na temat przysługujących im praw, możliwości obrony i ogólnego zarysu sytuacji. W związku z tym Fundacja angażuje się w informowanie społeczeństwa litewskiego o prawach człowieka i o przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Fundacja w sposób przystępny dla osób nie będących ekspertami prawa sporządziła szereg ulotek tematycznych dotyczących: podstawowych praw człowieka, praw mniejszości narodowych, możliwych form ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia oraz krajowych i międzynarodowych instytucji, do których można się zgłosić o pomoc.

Wśród sporządzanych przez EFHR ulotek znajdziesz informacje nt. praw językowych przysługujących przedstawicielom mniejszości narodowych na Litwie. Ulotka „Nie wahaj się zwracać w języku ojczystym” przedstawia różne sytuacje prawne i informuje o prawach językowych, które przysługują w: instytucjach państwowych, sądach oraz w życiu codziennym. Ulotka pt.„Zakaz dyskryminacji - poznaj swoje prawa” informuje o przyczynach dyskryminacji i możliwych do podjęcia krokach prawnych, które umożliwią zwalczanie jej w życiu publicznym. Fundacja sporządziła również ulotkę, która jest niezbędna dla każdego zatrudnionego. „Poznaj swoje prawa jako pracownik - rótki przewodnik” bardzo precyzyjnie przedstawia prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. W ulotce „Oryginalna pisownia imion i nazwisk - korzystaj ze swojego prawa” można znaleźć opis obecnej sytuacji w państwie litewskim, w którym istnieje zakaz oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Została także przedstawiona krótka instrukcja odnośnie możliwości zmiany imienia/nazwiska. Kolejna ulotka, która w obecnej sytuacji politycznej ma szczególne znaczenie to „Do kogo skierowane jest orzeczenie w sprawie podwójnych nazw ulic”, która informuje jak ma zachować się każdy właściciel domu, który posiada dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic.

Poza tym dostępne są też ulotki informacyjne o Europejskiej Fundacji Praw Człowieka stanowiące krótki przegląd zakresu działalności Fundacji począwszy od jej założenia, która prowadzi projekt Centrum Pomocy Prawnej.

Wszystkie ulotki są dostępne na stronie internetowej www.efhr.eu (bezpośrednio www.efhr.eu/ulotki-efhr ) albo bezpośrednio w siedzibie EFHR przy ul. Liepkalnio 103.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści w artykułach nadesłanych.


Komentarze

#1 Większość ludzi nie są

Większość ludzi nie są świadomi swoich praw. Dobrze, że ktoś tym się zajmuje.

#2 Zapał EFHR mnie zaskakuje. W

Zapał EFHR mnie zaskakuje. W dobrym tego słowa znaczeniu!

#3 Ulotki także są w innych

Ulotki także są w innych wersjach językowych:
LT: http://lt.efhr.eu/skrajutes/ ; EN: http://en.efhr.eu/efhr-flyers/ ; RU: http://ru.efhr.eu/листовки/

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.