Prawa językowe Polaków na Litwie


Budynek Europarlamentu, fot. wilnoteka.lt
W roku bieżącym skomplikowana sytuacja i napięte stosunki w relacjach polsko-litewskich spowodowały liczne reakcje na całym świecie. Niektórzy poprzestają na komentarzach, inni organizują akcje protestacyjne, są też tacy, którzy bezpośrednio próbują zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na zaistniałe na Litwie problemy mniejszości narodowych. Przykładem tej ostatniej postawy mogą być działania asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego.
Na skutek złożonej przez Tomasza Snarskiego w dniu 31 marca 2011 roku petycji pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie” Parlament Europejski podjął problem uprawnień językowych mniejszości do rozpatrzenia. Będzie on przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. 

W petycji T. Snarski wniósł o podjęcie wszelkich możliwych dla Parlamentu Europejskiego kroków prawnych mających na celu zagwarantowanie mniejszości polskiej na Litwie podstawowych praw człowieka, w tym tzw. językowych praw mniejszości. W jego ocenie obecna sytuacja odbiega od standardów europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Snarski zaznaczył, iż kieruje się wyłącznie chęcią zagwarantowania w całej przestrzeni UE wszystkim jej obywatelom równych praw. Wniósł także o ewentualne podjęcie stosownej  rezolucji. 

W dniu 18 kwietnia Tomasz Snarski z Sekretariatu PE otrzymał informację, iż najpierw zostanie rozpatrzona dopuszczalność petycji. Istotnie, państwa członkowskie UE są zobligowane do przestrzegania praw człowieka i dziedzina ta pozostaje w zakresie działań UE, a jednak kwestie te pozostają sporne i bardzo delikatne, co było widoczne na przykład w niedawnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym Małgorzaty i Łukasza Wardynów.

19 lipca Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji PE, poinformowała, że Komisja Petycji rozpatrzyła petycję i uznała, że poruszone w niej kwestie przesądzają o jej dopuszczalności, a jej przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej. Wskazała również, iż Komisja wszczęła badanie petycji i postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego badania różnych aspektów zagadnienia.

„Parlament Europejski na mój wniosek, jako zwykłego obywatela, zbada uprawnienia językowe mniejszości polskiej na Litwie, a jest tam bardzo wiele do zrobienia, choćby w zakresie ustawodawstwa na rzecz mniejszości. Ufam, że przekazana wyżej informacja wzbudzi Państwa zainteresowanie. Być może osoby, które bezpośrednio doświadczyły dyskryminacji, zechcą napisać do Parlamentu Europejskiego, przyłączając się do tej petycji. Petycja otrzymała numer 0358/2011” – poinformował "Wilnotekę" Tomasz Snarski.

Na podstawie: inf. wł. 

Komentarze

#1 "a ja miszle zhe jest i

"a ja miszle zhe jest i czeczia droga to ulozhenia dobrych stosunkuw z kszyzhakami"

Naiwność.

Niemcy chcą mieć dobre stosunki z Rosja, tj tani gaz i możliwość handlu, a to co się stanie z takimi małymi krajami jak Litwa ich nie obchodzi.

#2 Dar karta - Ach, jaki piękny

Dar karta - Ach, jaki piękny trolling, bravo!

#3 " albo ułożenie

" albo ułożenie strategicznych stosunków z Polską, albo z Rosją' a ja miszle zhe jest i czeczia droga to ulozhenia dobrych stosunkuw z kszyzhakami i czynaczie takich krajuw jak Rusz chy Polska jak nai daleii.

#4 @ Potrkowianin _Litwa ma do

@ Potrkowianin

_Litwa ma do wyboru dwie drogi - albo ułożenie strategicznych stosunków z Polską, albo z Rosją._ - Ale Polska, niestety ostatnio poddaje się naciskom polskich nacjonalistow i zaczyna traktowac Litwę jako wasala. W takiej situacji Litwa jiest zmuszona szukac innych "sojusznikow".... moze znajdzie....

Rząd Litwy przestrzega wszystkie traktaty międzynarodowe w sprawie "ochrony" polskiej mniejszości (ochrony od czego ??? - od języka litewskiego ? ). Kilkakrotnie rozmaite organizacje UE badali ustawy Litwy dotyczące polakow, i znalezli je jak najbardziej zgodne ze wszystkimi tego typu ustawami UE. Mozna nawet powiedziec, ze Litwa jest przodującym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przestrzeganie praw mniejszości.

_Mam tam dojść do zamykania Polaków w gettach_ - polska partia nacjonalistyczna - AWPL wlasnie tego chce - stworzenie na Litwie "polskiej autonomii",- terytorii, gdzie nie bylo nic litewskiego. Dlatego ta cala walka z językiem litewskim i za "prawa Polakow"

_władzom Litwy nie podoba się, że mówią zarówno po litewsku_ - wladzom Litwy nie podoba się, ze polacy NIE mowią po litewsku, uwazają Polskę za swoją ojczyznę, a Litwę - za częsc Polski, jak Mazowsze albo Sląsk.

#5 Litwini mają(proszę mi

Litwini mają(proszę mi wybaczyć) zawężone pole widzenia. W polityce zagranicznej Litwa ma do wyboru dwie drogi - albo ułożenie strategicznych stosunków z Polską, albo z Rosją, przy czym należy pamiętać, że w stosunkach z Polską Litwa zawsze będzie partnerem, z Rosją - wasalem.
Rząd Litwy nie przestrzega szeregu traktatów międzynarodowych w sprawie ochrony polskiej mniejszości, uważam, że zarówno ś.p. prezydent Kaczyński, jak i obecny rząd polski byli za bardzo wyrozumiali. Co się jeszcze musi stać, aby zauważono wreszcie problem? Mam tam dojść do zamykania Polaków w gettach, nocy kryształowych? Polacy to mniejszość przybyła, tylko autochtoniczna, są tam od zawsze, a jeśli władzom Litwy nie podoba się, że mówią zarówno po litewsku jak i po polsku to znaczy, że Litwa niestety - ale do Unii Europejskiej weszła przez przypadek.

#6 radoslaw ja liubie liudzhi

radoslaw ja liubie liudzhi ktuzhy ksau miszliecz bo to jest progres. Pan kse cosz dowiedzhieczie to jegby pan ksziau bycz moim studentem? No dobra sbrubui radoslaw znalieszcz informocie albo sam wimyszl dleczego WKL mozhna nazywacz multikulturalnym panstwem?

#7 Brawo panie Snarski. Nie

Brawo panie Snarski. Nie poddamy praw naszych!

#8 @Dar Karta Nie potrafie ci

@Dar Karta

Nie potrafie ci odpowiedziec, bo nie rozumiem cie kompletnie. Ponawiam prosbe, napisz po litewsku i wrzuc na translator. Dalej nie mam pojecia co rozumiesz przez "polska monokultura". Biorac pod uwage to, ze prawie kazdy polski artysta/poeta ma jakies mieszane pochodzenie, wydaje mi sie to groteskowe. Monokultura kraju, ktory w swoich granicach mial przez jakies 700 lat ok. 60% etnicznych obywateli? Nie mam dzisiaj nastroju do smiechu, wiec tylko popukam sie w czolo.

#9 radoslaw pan jest jagby

radoslaw pan jest jagby czenszcziau monokultury polskeii a to jest to samo jeg bycz czenszcziau w samochodzhie. Sens tym zhe nie wizhisz i nie mozhezh zobaczycz salago oblicza. No ja jestem czenszcziau samochodu litewskiego i to chiba jest prawda.

Amonim i dletego zaczelaum pisacz donieszienie w nazwie "Litwa w kierunku Polski" sens w tym zhe Litwa jest uczniem Polski.

#10 W czym monokultura litewska

W czym monokultura litewska miałaby być lepsza od polskiej, szczególnie majac tak nikły dorobek literacki?

#11 A co rozumiesz przez "polska

A co rozumiesz przez "polska monokultura"?

#12 radoslaw pan miau na miszli

radoslaw pan miau na miszli muwions po polsku polski jendzyk ogulny to znaczy simbol polskeii monokultury. A ja miszle zhe kazhda kultura ma prawo na tyle sposobuw wyrazy na tyle osoby wyrazujoncaiszie tego ksau.

Jur sprawa jes zamknienta prawa czylowieka na Litwie sau pszeszczegane. A to zhe szryft gotytski ma takie same prawa na Litwie jak i kirilica zluozhyloszie historicznie i tak muszi bycz. Panstwowa pisemnoszcz Litwy jest poparta czeskimi literami tak szie zlozhylo historicznie i tak muszi pozostacz.

#13 Czy podlega apelacji

Czy podlega apelacji orzeczenie w sprawie Wardyn - Runiewicz, bo chyba od tego trzeba zacząć.

#14 @Dar Karta A mozna po

@Dar Karta

A mozna po polsku? Nie rozumiem litewskiego.

#15 " polskiej na Litwie

" polskiej na Litwie podstawowych praw człowieka" to Litwa nie zapiewnia praw czylowieka? Ale klamstwa lecau w strone Litwy. Takie klamstwa tilko potwierdzajau mojau opinije zhe Litwa ma czymaczie jak mozhna nai daleii od Polski i od polskeii monokultury.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.