Rejon solecznicki inwestuje, wileński – bez długów


Otwarcie oczyszczalni ścieków w Solecznikach, fot. salcininkai.lt
Miniony rok, pomimo trwającego kryzysu, okazał się wyjątkowo pomyślny dla rejonów: wileńskiego i solecznickiego. Pierwszy z nich, jako jedyny w kraju, ubiegły rok zakończył bez długów. Natomiast na terenie rejonu solecznickiego zrealizowano największe na Litwie inwestycje.
Z danych Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej wynika, że niemal wszystkie samorządy kraju mają milionowe długi. Zadłużenie 57 z 60 samorządów Litwy łącznie opiewa na 1 mld 266 mln litów. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym w kraju samorządem rejonowym, któremu kolejny rok finansowy udało się zamknąć bez zadłużeń. Bez pożyczek w ubiegłym roku obeszły się także dwa miasta: Birsztany i Wisaginia. 

"Wszyscy staraliśmy się mądrze zagospodarować pieniądze zebrane do budżetu. Nie marnujemy otrzymywanych środków. Analizujemy nasze możliwości finansowe i potrzeby, a później staramy się znaleźć kompromis między tym, czego potrzebujemy, a tym, co planujemy" - zaznaczyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. 

"W 2010 roku budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego był zmniejszony o 37,8 procent, mimo to udało się nam wykonać wiele zadań pozyskując fundusze unijne. Staraliśmy się osiągnąć swoje cele różnymi drogami i kończyliśmy ubiegły rok pomyślnie" - stwierdziła mer Maria Rekść.

Rok 2010 był dla rejonu solecznickiego rokiem największych inwestycji w historii. Wartość dużych przedsięwzięć w rejonie przekroczyła 20 milionów litów. W ubiegłym roku zakończono 6 projektów, a obecnie realizowane są kolejne 34 projekty.

Największym z zrealizowanych w rejonie przedsięwzięć był projekt pod nazwą: „Górny basen Niemna, I pakiet, I etap”. Dzięki przeprowadzonej w ramach tego projektu rekonstrukcji oczyszczalni ścieków w Solecznikach, powstał nowoczesny, odpowiadający wszelkim normom, obiekt.  

Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu Litwy. Projekt był jednym z wiekszych, przeprowadzonych ostatnio na Litwie. Jego wartość to prawie 13 milionów litów. Głównymi celami projektu były: spełnienie wymogów dyrektyw UE w sprawie ścieków i wody pitnej, rozwój sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wody, trafiającej do Niemna i Morza Bałtyckiego. 

Nowo wybudowana oczyszczalnia znajduje się w odległości około 1 km od miasta. W ramach projektu powstały następujące obiekty: budynek technologiczny oczyszczalni ścieków, pojemnik oczyszczania biologicznego oraz kryty magazyn osadów. Odrestaurowano również dbiornik gnojowicy z pompownią. Prace zakończono w grudniu ubiegłego roku. 

W październiku 2010 roku sfinalizowano także inny projekt. Zrekonstruowano urządzenia hydrotechniczne nad rzeką Solczą przy stawie w Solecznikach. Wartość projektu to 948600,47 litów, z czego 638415,32 litów to środki pochodzące z Unii Europejskiej, 212805,11 litów to środki z budżetu państwowego a 97380,04 litów to wkład własny Samorządu Rejonu Solecznickiego. Prace rekonstrukcyjne, które trwały 9 miesięcy, zostały wykonane przez ZSA „Kamesta”.

Wśród projektów, które są w trakcie realizacji należy wspomnieć m.in. odnowę parku miejskiego w Solecznikach. Obecnie trwa rekonstrukcja terenu, na ten cel przeznaczono blisko 911 tysięcy litów, pozyskanych z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków samorządu. Park, dotychczas zaniedbany, teraz ma się stać głównym miejscem rekreacji i rozrywki w mieście. Park w Solecznikach zajmuje obszar 2,5 hektara. Od lat 60., kiedy powstał, nie był poddawany zasadniczej odnowie. 

Na podstawie: inf. wł.

Komentarze

#1 Inwestycji u nas wystarczy i

Inwestycji u nas wystarczy i projektów z UE jest ponad stan, natomiast długi trzeba zwracać i nie mamy prawa obarczać obywateli, których reprezentujemy ich spłatą. Nadmierne długi doprowadzają do bankructwa.

#2 to, że bez dlugów wcale nie

to, że bez dlugów wcale nie jest pozytywem. Gdyz jesli by bylo wiele projektow gospodarczych w realizacji to by oznaczalo ze pieniadze dala UE, a czesc swoja trzeba bylo wziazc wlasnie z zaciagnietych kredytow.
brak dlugow oznacza brak dlugoterminowych inwestycji.
Nie ma sie czym chwalic.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.