Rejony wileński i solecznicki uhonorowane nagrodami "Złote wici"


Fot. vrsa.lt
Samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego zostały laureatami tradycyjnych nagród "Złote wici" ("Auksinė krivūlė") przyznawanych przez Litewskie Zrzeszenie Samorządów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek, 30 września. Mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść odebrała nagrodę przyznaną samorządowi za pomyślnie wykorzystane środki Specjalnego Programu Zmian Klimatycznych na urządzenie ogrzewania geotermicznego w budynkach użyteczności publicznej w rejonie wileńskim, w szczególności - w szkołach. Mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz odebrał przyznaną samorządowi nagrodę w kategorii "Za efektywną działalność w doskonaleniu infrastruktury usług zdrowotnych".
W nowym sezonie grzewczym aż 6 placówek oświatowych w rejonie wileńskim będzie płaciło mniej za ogrzewanie dzięki dobrze wykorzystanym środkom z Litewskiego Funduszu Inwestycji Środowiskowych. Budynków użyteczności publicznej z ogrzewaniem geotermicznym sfinansowanym ze środków innych programów i funduszy w rejonie jest więcej. Są to m.in. placówki opieki socjalnej, centra wielofunkcyjne. W ramach modernizacji i renowacji budynków samorząd rejonu wileńskiego montuje ogrzewanie geotermiczne, gdyż jest to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie kosztów ogrzewania i ochronę otaczającego nas środowiska.

Należy podkreślić, że nie jest to pierwsza nagroda "Złotych wici" przyznana samorządowi rejonu wileńskiego. W poprzednich latach samorząd został uhonorowany za wyjątkową opiekę socjalną nad osobami, którym najbardziej potrzebna pomoc i opieka oraz za aktywny rozwój sieci instytucji świadczących usługi socjalne.

Uhonorowany za efektywną działalność w doskonaleniu infrastruktury usług zdrowotnych samorząd rejonu solecznickiego może się zasłużenie szczycić zachowaną siecią placówek opieki zdrowotnej. W rejonie działają: szpital oraz przychodnia w Solecznikach, przychodnia w Ejszyszkach, w której otwarto dział opieki, ambulatoria w Białej Wace, Dziewieniszkach, Turgielach, Jaszunach, Koleśnikach, gabinety pielęgniarek w Okmiance, Bowszach, Butrymańcach, Czużekampiach, Gierwiszkach, Janczunach, Małych Solecznikach, Poszkach, Zawiszańcach, Purwianach, Dajnowie, Tietiańcach, Podborzu.

W ostatnich latach samorząd rejonu solecznickiego wykorzystał kilkumilionowe inwestycje z Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz budżetu samorządu na poprawę infrastruktury placówek opieki medycznej. Ostatnio odremontowano budynki szpitala oraz przychodni w Solecznikach, uporządkowano infrastrukturę terytorium wokół szpitala, nabyto sprzęt medyczny, stale inwestuje się w odnawianie pomieszczeń.

"Sądzę, że jest to obiektywna i zasłużona ocena, bowiem cały czas wszyscy razem - przedstawiciele władzy, kierownicy i pracownicy placówek - staramy się zachować istniejącą infrastrukturę. To sukces nas wszystkich. Doceniono i uhonorowano nas na szczeblu państwowym" - powiedział, odbierając nagrodę, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i złożył wyrazy wdzięczności dyrektorowi szpitala w Solecznikach Zbigniewowi Siemienowiczowi, dyrektor przychodni w Soleczniakch Laimie Śliżewskiej oraz dyrektorowi przychodni w Ejszyszkach Mirosławowi Duchniewiczowi.


W ubiegłym roku podczas ceremonii uhonorowania najlepszych samorządów kraju merowi rejonu solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi wręczony został dyplom Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej "Za wieloletni konsekwentny wysiłek na rzecz zachowania znaczącego historycznego i kulturowego dziedzictwa Litwy". 

Na podstawie: vrsa.lt, salcininkai.lt

Komentarze

#1 Gratulacje dla naszych

Gratulacje dla naszych samorządowców, którzy dbają o szeregowego mieszkańca.
W samorządach Wileńszczyzny pracują specjaliści wysokiej klasy. Wielka w tym zasługa merów Marii Rekść i Zdzisława Palewicza, że zbudowali takie profesjonalne drużyny, doceniane w skali kraju.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.