Rodzice uczniów "Lelewela" wygrali w sądzie


Sztandar Szkoły Średniej im. L.Lelewela w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Litewski Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie rodziców uczniów Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie, którzy zaskarżyli decyzję sądu niższej instancji w sprawie wymuszonych przenosin z Antokola na Żyrmuny. Sąd nakazał anulować zarówno decyzję Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z listopada 2015 r., jak i uchwałę Rady Miasta z lipca 2015 r. Rodzice cieszą się z wygranej, ale przyznają, że trudno przewidzieć, jak z tego nakazu wywiążą się władze miasta.

Litewski Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podejmując decyzję o reorganizacji szkoły, Rada Miasta Wilna w uchwale z 15 lipca 2015 r. nie wskazała konkretnego celu prowadzonej restrukturyzacji, nie dotrzymała wszystkich obowiązujących norm prawnych, nie dostosowała się do obowiązujących przepisów, w uchwale użyte zostały pojęcia abstrakcyjne i niepoparte faktami. W związku z powyższym sąd uznał, że decyzja sądu niższej instancji, czyli Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2015 r. zostaje anulowana, a decyzja Rady Miasta z 15 lipca 2015 r. jest nieważna. Od orzeczenia sądu nie można się odwołać.

"Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to decyzja podjęta nie przez jednego sędziego, lecz przez kolegium sędziowskie - co ma większą moc. Nie wiem jednak, jak teraz zachowa się samorząd. To się okaże na jutrzejszym posiedzeniu Rady (22 lutego Rada Miasta Wilna ma zatwierdzić status gimnazjum dla Szkoły Średniej im. J. Lelewela - przyp. red.). Uchwała z 15 lipca 2015 r. jest bezprawna i trzeba ją będzie odwołać, ale jaka będzie kolejna decyzja samorządu - oto jest pytanie. Przed nami, rodzicami, jest jeszcze dużo pracy i wysiłku, ale dla mnie wczorajszy dzień - wygrana w sądzie - był dużym świętem. Może też przyda się innym szkołom, które są w podobnej sytuacji, na przykład szkołom "Senamesčio" i na Lipówce, które samorząd chce połączyć - urzędnicy będą zmuszeni dobrze się zastanowić, zanim podejmą decyzję" - powiedziała Wilnotece Danuta Narbut, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Miasta Wilna. 

Batalia o polską szkołę na Antokolu trwa od kilku lat. Podczas letnich wakacji, na tydzień przed zaplanowanym na 15 lipca 2015 r. posiedzeniem Rady stołecznego samorządu, wicemer konserwatysta Valdas Benkunskas odwiedził Szkołę Średnią im. J. Lelewela z konkretną propozycją, a właściwie - ultimatum. "Mamy dziesięć szkół średnich, które zostaną przekształcone w podstawówki. Szkole Lelewela robimy wyjątek: ponieważ obecnie pracuje ona w dwóch budynkach i obydwa są zajęte w 50 procentach, proponujemy przeniesienie się do budynku przy ul. Minties i dajemy dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymogów gimnazjum" - poinformował Valdas Benkunskas, który jako wicemer jest bezpośrednio odpowiedzialny za sprawy oświaty w mieście.

15 lipca 2015 r. stołeczna Rada głosami rządzącej w mieście liberalno-konserwatywnej koalicji podjęła decyzję: szkoła im. J. Lelewela może ubiegać się o status gimnazjum, ale od września 2016 r. ma się przenieść z Antokola na Żyrmuny. Społeczność szkolna na taki szantaż się nie zgodziła, dlatego zwróciła się do sądu. W złożonym w sądzie wniosku rodzice napisali, że "przeniesienie się do budynku znajdującego się po drugiej stronie rzeki spowoduje, że kierownictwo szkoły nie będzie w stanie zapewnić uczniom należytych warunków", ponadto na Antokolu zostanie zlikwidowana jedyna szkoła, w której nauczanie odbywa się w językach mniejszości narodowych.

W listopadzie 2015 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę rodziców jako nieuzasadnioną. Społeczność szkolna złożyła apelację w sądzie wyższej instancji.

W międzyczasie Szkoła Średnia im. J. Lelewela przeniosła się do budynku na Żyrmunach. Z powodu przeciągającego się remontu przenosiny odbyły się już w trakcie nowego roku szkolnego. W grudniu 2016 r. komisja akredytacyjna Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy zatwierdziła złożony przez szkołę program kształcenia średniego, przyznając jej status tzw. długiego gimnazjum o kierunku inżynieryjnym. Ostateczna decyzja należy do Samorządu Miasta Wilna. Projekt zmiany statusu ze szkoły średniej na gimnazjum ma być omawiany na posiedzeniu Rady Miasta już w najbliższą środę, 22 lutego. 

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Cała intryga mera buldożera

Cała intryga mera buldożera Simasiusa ostatecznie legła w gruzach, ale szkody przez niego poczynione są wielkie.
Oczywiście wini współudziału w tym wstydliwym i nieprawnym procederze są także medialne tuby w rodzaju mediów ZW, a szczególnie sygnatariusz Balcewicz, który tokował przeciwko polskim szkołom. To są litewscy propagandyści nadający w języku polskim.

#2 Jak nie będą chcieli

Jak nie będą chcieli realizować postanowień sądu to trzeba interweniować w sądach unijnych. Nie można dopuścić do niewykonania przez władze Wilna korzystnej dla polskiej szkoły decyzji

#3 Hańba Simasowi!! Hańba

Hańba Simasowi!!
Hańba liberalno-konserwatywnej koalicji m.Wilna!!
Hańba ich pomagierom z Okinczycowych mediów ZW!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.