Rząd uchwalił nowy tryb kompletowania klas


W polskiej szkole na Litwie, fot. wilnoteka.lt
Rząd podjął decyzję w sprawie trybu kompletowania klas. Odtąd ma być przy tym uwzględniany - zdaniem rządu - m.in. skład narodowościowy mieszkańców i specyfika danej miejscowości. Wicemer rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz powiedział na antenie Radia „Znad Wilii”, że uchwała w sprawie kompletowania klas była przygotowywana tak samo, jak i ustawa o oświacie - bez uwzględnienia stanowiska przedstawicieli szkolnictwa polskiego na Litwie.
Jan Gabriel Mincewicz należał do specjalnej grupy roboczej, która ponad rok pracowała nad korzystnym dla mniejszości narodowych trybem kompletowania klas. Niestety, wypracowane propozycje nie zostały przez rząd uwzględnione. Mincewicz podkreśla, że zarówno uchwała, jak i ustawa są niedemokratyczne i skazują szkolnictwo polskie na likwidację.

„Nie powiedziałbym, że ustawa jest nieprzychylna, ta ustawa po prostu likwiduje polskie szkolnictwo” - powiedział Mincewicz. Jego zdaniem z chwilą wejścia w życie ustawy szkolnictwa polskiego na Litwie nie będzie, będzie natomiast szkolnictwo polsko-litewskie. W ten sposób Litwa - zdaniem Mincewicza - pozostanie w tyle za Białorusią, gdzie jest przynajmniej kilka polskich szkół.

„Uchwała o kompletowaniu, podobnie jak swego czasu koncepcja oświaty polskiej na Litwie, była omawiana ze społeczeństwem polskim. Było wszystko uzgodnione, strona litewska szła nawet na ustępstwa - podobnie, jak miało to miejsce podczas uzgadniania ustawy o oświacie - aż w końcu wszystko zostało odrzucone i przyjęte bez podpisów członków grupy roboczej i naszych postulatów” - powiedział Mincewicz.

Jak przyjętą uchwałę przedstawia rząd? Uchwała przewiduje, że podczas kompletowania klas ma obowiązywać zasada: im młodsze dziecko, tym bliżej szkoła. Nowe zasady mają też w założeniach rządu pozwolić zachować małe wiejskie szkoły, w tym w miejscowościach, w których działają szkoły dwu- lub trzyjęzyczne. Jeżeli w którejś z miejscowości lub w centrum rejonowym są dwie lub trzy szkoły ogólnokształcące, np. z litewskim i polskim językiem nauczania, klasa 11 będzie mogła być skompletowana z 12 uczniów, a nie jak dotychczas z 15. 
Samorządy mają też otrzymać możliwość podejmowania bardziej elastycznych decyzji w sprawie ustalania liczebności uczniów w klasie, a w przypadku małych szkół - przeznaczania środków na ich utrzymanie z tej części koszyka ucznia, która jest do rozdysponowania przez samorząd. Założyciele szkół mają z kolei zyskać prawo do bardziej elastycznego kompletowania klas ogólnokształcących i połączonych. Nowe przepisy mają też znieść zasadę, że można łączyć tylko te klasy, które liczą mniej niż 10 uczniów.

Na podstawie: Radio „Znad Wilii”

Komentarze

#1 Litwa kocha swoje mniejszosci

Litwa kocha swoje mniejszosci i dalej będzie się troszczyła o nie. Tylko intensywniej, mocno mocno ścisnie z miłości, aż póki mniejszości nie będą miały tchu. Później uścisk rozluźni.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.