Szkoły podstawowe - w wielofunkcyjne centra


Fot. wilnoteka.lt
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego wiele uwagi poświęcono restrukturyzacji sieci szkół ogólnokształcących w tym rejonie w latach 2012-2015. Reorganizacja sieci szkół jest spowodowana wymogami Ustawy o oświacie oraz dokumentami poustawowymi. Te nie pozwalają na istnienie szkół podstawowych I stopnia (klasy 1-8), które od 1 września 2012 roku musiałyby zostać przekształcone w progimnazja, oraz szkół średnich, których funkcjonowanie przewidziane jest do 2015 roku. Małe szkoły, chcąc przetrwać, będą musiały zostać przekształcone w wielofunkcyjne centra.
Plan restrukturyzacji sieci szkół rejonu solecznickiego dotyczy przede wszystkim mało liczebnych szkół podstawowych. Plan zatwierdzony na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego przewiduje tworzenie centrów wielofunkcyjnych w szkołach podstawowych w Dojlidach, Taboryszkach, Wersoce, Kamionce i Czużekampiach. W danych placówkach będzie zachowany dotychczasowy system nauczania (przedszkolny, początkowy i podstawowy), ponadto będzie w nich prowadzona działalność kulturalna, wspólnotowa itd.

Tak jak na całej Litwie w rejonie solecznickim problemem jest zmniejszająca się liczba uczniów. W porównaniu z rokiem 2005 w roku 2011 liczba uczniów zmniejszyła się o 27 procent. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół należącycg do Samorządu Rejonu Solecznickiego uczęszczało 3669 uczniów, do szkół administrowanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki - 866 uczniów. Konsekwencją zmniejszającej się liczby uczniów jest malejąca z roku na rok subwencja oświatowa, która jest naliczana od jednego ucznia. Samorząd nie otrzymuje wystarczającego finansowania, które w całości pokrywałoby koszty funkcjonowania szkolnictwa.  

Na podstawie: salcininkai.lt

Komentarze

#1 Bardzo mądrze. I starać się

Bardzo mądrze. I starać się dla tych centrów o status placówek mniejszości narodowych.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.