Tak mi dopomóż Bóg! Po polsku...


Maria Rekść, fot. Wilnoteka
Dzisiaj w Samorządzie Rejonu Wileńskiego wybrano nowego mera. Została nim Maria Rekść. Większą sensację niż same wybory wzbudziło jednak składanie przysięgi przez nowo wybranych radnych władz samorządowych.
Maria Rekść została wybrana większością głosów. Zagłosowało na nią 22 radnych z 27 będących w składzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. 

Po wyborach mera nowo wybrani radni składali przysięgi. Radni Akcji Wyborczej Polaków na Litwie po słowach przysięgi, wypowiedzianej w języku litewskim i zakończonej słowami "Tak mi dopomóż Bóg!", dodali te ostatnie słowa również po polsku. Wywołało to sprzeciw przewodniczącej Komisji Wyborczej Rejonu Wileńskiego Remigiji Račylienė, nadzorującej poprawność samej procedury składania przysięgi. 

Jak powiedziała R. Račylienė, zgodnie z prawem nikt nie ma możliwości dodawania treści czy komentarza, a także dokonywania interpretacji słów przysięgi. W związku z tym poprosiła ona, by posłowie AWPL powtórzyli tekst przysięgi. 

W składzie Samorządu Rejonu Wileńskiego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wraz z Sojuszem Rosjan ma 19 mandatów, 3 mandaty Koalicja Centrum i Prawicy, po 2 mandaty Partia Pracy i Partia Socjaldemokratyczna i 1 mandat Partia Porządek i Sprawiedliwość. 

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Nasz Dziennik "Tak mi dopomóż

Nasz Dziennik

"Tak mi dopomóż Bóg" niezgodne z prawem

Polscy radni w regionie wileńskim składający ślubowanie przed objęciem stanowiska nie mogli na zakończenie wypowiadać tradycyjnej formuły "Tak mi dopomóż Bóg" w języku polskim, ponieważ wówczas uznaje się taką przysięgę za... nieważną. Tak kuriozalnej interpretacji przepisów dopuściła się przewodnicząca komisji wyborczej.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Rejonu Wileńskiego odbywało się ślubowanie jej członków. Dotychczas każdy z radnych po zakończeniu składania przysięgi mógł dodawać formułę "Tak mi dopomóż Bóg" wypowiadaną w ojczystym języku. Toteż stanowiący liczną grupę polscy radni prawie zawsze po odczytaniu treści ślubowania w języku litewskim dopowiadali te nieobowiązkowe słowa po polsku. Tegoroczna inauguracja przebiegła jednak zdecydowanie inaczej. Przewodnicząca komisji wyborczej Remigija Rac˙yliene., prowadząca pierwsze obrady, nakazała, aby całość przysięgi była wypowiadana wyłącznie w języku państwowym. Każdego radnego, który sprzeciwił się wykonaniu tego nakazu i dodawał "Tak mi dopomóż Bóg" po polsku, informowała natychmiast o tym, iż złożone ślubowanie jest nieważne i nakazywała powtórzenie procedury. Najtwardsi z samorządowców powtarzali rotę po kilkanaście razy, aby uzmysłowić przewodniczącej, jak ważny jest dla nich język ojczysty.
Przedstawiciele administracji rządowej twierdzą zaś, że taka postawa Polaków obraża naród litewski. Zdaniem Rac˙yliene., dodawanie jakichkolwiek treści czy komentarzy lub też interpretowanie słów przysięgi jest niezgodne z prawem i dlatego nakazywała wszystkim Polakom jej powtarzanie. Część radnych, aby nie dostosowywać się do absurdalnego nakazu mówienia "Tak mi dopomóż Bóg" po litewsku, w ogóle nie wypowiedziała tych słów.
W składzie Samorządu Rejonu Wileńskiego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wraz z Sojuszem Rosjan ma 19 mandatów, 3 mandaty ma Koalicja Centrum i Prawicy, po 2 mandaty Partia Pracy i Partia Socjaldemokratyczna i 1 mandat partia Porządek i Sprawiedliwość.

Łukasz Sianożęcki

#2 Prosimy zatem o umieszczenie

Prosimy zatem o umieszczenie nagrania w internecie(bez cenzury i montażu) lub przekazanie materiału Wilnotece.Czyżby poza panią komisarz zangażowany w ten skandal byłby jeszcze przedstawiciel sejmasu? Mamy dwóch winnych?

#3 Chcialbym troche

Chcialbym troche sprostowac,to nie pani Remigija Račylienė zwrocila na to uwage tylko dla niej zostalo zwrocona uwaga przez delegata z sejmu.Ale jak widze ,ze piszemy to co chcemy a nie to co jest naprawde ,mam nawet nagranie tego panie Wojtylo.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.