Tydzień przeciwko rasizmowi


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Zmiany zachodzące w dzisiejszym społeczeństwie są coraz szybsze. Znaczenie terminów takich jak państwo, naród, Europa podlegają stopniowej, acz nieuchronnej ewolucji. Śmiało można twierdzić, że dziewiętnastowieczna koncepcja państw narodowych uległa dezaktualizacji. W dzisiejszej Europie praktycznie nie ma państw monoetnicznych. Zaszłości historyczne, emigracja zarobkowa, turystyka, globalizacja biznesu etc. sprawiają, że ludzie różnych narodowości z tych czy innych przyczyn zmieniają swoje miejsce zamieszkania, osiadają na ziemiach zamieszkałych przez inne narodowości i ogólnie podróżują o wiele więcej niż kiedyś. Kontakt z przedstawicielami innych kultur czy narodów pozwala szerzej widzieć świat, poznawać inne punkty widzenia i stwarza nowe możliwości rozwoju. Niestety wszędzie istnieją osoby o zamkniętym umyśle, które dzielą ludzi na lepszych i gorszych na podstawie kryterium narodowości, koloru skóry czy języka. Rasiści, nacjonaliści, szowiniści. Właśnie w celu zwalczania takich patologicznych postaw w 1993 r. w Amsterdamie założono organizację United. Miała ona na celu promowanie tolerancji dla ras i narodowości poprzez nagłaśnianie problematyki z tym związanej i promowanie równości. Nie jest to organizacja o zasięgu lokalnym tylko ogólnoeuropejskim. Współpracuje ona z ok. 560 organizacjami ze wszystkich państw Europy o pokrewnym profilu działalności. Taka ogólnoeuropejska współpraca pozwala na skuteczne urzeczywistnianie walki z rasizmem bez względu na lokalizację.
United co roku w marcu przeprowadza ogólnoeuropejską akcję pt. Tydzień Przeciw Rasizmowi koordynując różne przedsięwzięcia związane z walką z nietolerancją i promowaniem równości, które organizują współpracujące z United organizacje w całej Europie. EFHR w tym roku po raz drugi weźmie udział w tej akcji gdyż jest ona ściśle związana z jej działalnością (o zeszłorocznym zorganizowaniu http://www.efhr.eu/2012/04/24/europejski-tydzien-akcji-przeciw-rasizmowi/). W ramach akcji Fundacja w dniach 18-22 marca zorganizuje w swojej siedzibie cykl spotkań dyskusyjnych i warsztatów na temat wielokulturowości, mniejszości narodowych, praw człowieka itp.

Prosimy o rejestrację pod adresem info@efhr.eu
Termin aplikowania: do 15 marca 2013 r.

Ponadto 22 marca Fundacja w centrum Wilna przeprowadzi akcję informacyjną w temacie prawnych instrumentów obrony praw człowieka, praw mniejszości itp.

Międzynarodowy Tydzień Przeciw Rasizmowi jako ogólnoeuropejskie i coroczne wydarzenie świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że problem nietolerancji istnieje i jest poważny. A po drugie, że w każdym kraju są ludzie, którzy mają odwagę powiedzieć nietolerancji stop!
 

Komentarze

#1 Gratuluje, chetnie bede

Gratuluje, chetnie bede uczestniczyl!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.