Umowa LitPol Link czeka na podpisy


Fot. www.wilnoteka.lt
Umowa o połączeniu elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą może zostać podpisana jeszcze w tym roku - donosi dziennik "Verslo žinios". Gazeta informuje, że oczekuje się, aż w Polsce zostanie podjęta decyzja odnośnie podziału na Ministerstwo Energetyki i Ministerstwo Gospodarki. Ceremonia podpisania umowy odbędzie się podczas spotkania ministrów obu krajów.
„Litewscy i polscy przedstawiciele parafowali umowę w sprawie inwestycji projektu LitPol Link. Dokument został podpisany przez zarządy dwóch spółek: Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid” - powiedział doradca premiera Litwy Kęstutis Škiudas. Oznacza to, że do rozpoczęcia realizacji międzypaństwowego projektu połączenia elektroenergetycznego brakuje tylko dwóch podpisów.

Według nieoficjanych danych „Verslo žinios”, zakłada się, że połączenie ma być infrastrukturalne, czyli operatorami połączenia będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid.

Jak podkreślił prezez zarządu LitPol Link Jarosław Niewierowicz, międzypaństwowy projekt wystartował w 2008 r., kiedy to zapadła decyzja o budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV Alytus-Ełk wraz z nowoczesną stacją elektroenergetyczną w mieście Alytus. Misją LitPol Link jest przygotowanie projektu technicznego w celu wybudowania połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, uzgodnienie przebiegu nowej linii, ocena oddziaływania połączenia na środowisko, rozwiązanie kwestii własnościowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac przygotowawczych.

Projekt elektroenergetyczny połączy system energetyczny państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii z systemem energetycznym Europy Zachodniej, wzmocni niezależność energetyczną, przyczyni się do budowy wspólnego rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej oraz zwiększy gwarancję ciągłości dostaw energii. Budowa połączenia w znacznym stopniu wpłynie na wzmocnienie sieci przesyłowej i na jej rozwój w północno-wschodniej Polsce i południowej Litwie.
 
Na podstawie: vz.lt, litpol-link.com

Komentarze

#1 Odpowiem słowami znanego

Odpowiem słowami znanego Polaka:
... a co ma piernik do wiatraka.

#2 NIE PODPISYWAĆ nic, dopóki LT

NIE PODPISYWAĆ nic, dopóki LT nie zmienią dyskryminacyjnej ustawy o oświace i nie wprowadzą języka polskiego jako lokalnego języka urzędowego w miejscowościach zamieszkanych przez Polaków!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.