Unia Europejska pyta Litwę o przestrzeganie praw Polaków


Tomasz Snarski, fot. prawo.ug.edu.pl
Na skutek wniesionej przez prawnika z Gdańska Tomasza Snarskiego petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie (nr 358/2011), w grudniu 2013 r. przewodnicząca Komisji Petycji PE Ermina Mazzoni skierowała do rządu Litwy oficjalny list, domagając się wyjaśnień na temat aktualnej sytuacji mniejszości polskiej.
W liście podpisanym przez przewodniczącą Komisji Petycji PE Erminę Mazzoni zawarto między innymi pytania dotyczące obecnych uregulowań prawnych w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych na Litwie, a także poproszono o wskazanie konkretnych działań rządu litewskiego zmierzających do wprowadzenia odpowiedniego ustawodawstwa.

Europosłowie oczekują na odpowiedź na pytanie o konkretne działania rządu litewskiego, które pozwolą Polakom pisać po polsku imiona i nazwiska "w życiu prywatnym i społecznym", o legalizację używania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic i o "zapewnienie pełnego dostępu do edukacji w języku ojczystym".

W ocenie autora petycji, prawnika Tomasza Snarskiego, skierowanie listu do rządu Litwy przez Komisję Petycji PE jest przełomem w stosunku Unii Europejskiej do problemów polskiej mniejszości na Litwie. "Rząd litewski nie może dłużej utrzymywać, iż problem dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie nie istnieje lub też, że nie jest on istotny w kontekście międzynarodowych zobowiązań państwa litewskiego. Polacy na Litwie, jako obywatele Unii Europejskiej, mają pełne prawo odwoływać się do instytucjonalnej ochrony swoich praw fundamentalnych" - powiedział Tomasz Snarski. "List powinien być teraz zobowiązaniem dla rządu litewskiego do jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji Polaków na Litwie. Jednocześnie także polski rząd winien uczynić wszystko, by w duchu współpracy i poszanowania praw człowieka zapewnić polskiej mniejszości prawo do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym, prawo do dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości. Powinniśmy wspólnie dbać o to, by nikt nie czuł się w przestrzeni Unii Europejskiej dyskryminowany ze względu na swoją przynależność narodową" - dodał T. Snarski.

O skierowaniu przez Komisję Petycji PE listu do rządu litewskiego poinformował tygodnik "Polityka". W ubiegłym tygodniu na łamach dziennika "Rzeczpospolita" ukazał się natomiast obszerny komentarz dotyczący działań Parlamentu Europejskiego w sprawie Polaków na Litwie autorstwa prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza (Uniwersytet Gdański) oraz Tomasza Snarskiego.

Na podstawie: polityka.pl, inf.wł.  

Komentarze

#1 Gazeta Wyborcza w Polsce

Gazeta Wyborcza w Polsce zamieściła artykuł pod tytułem
"LITWA: kontrowersyjna wypowiedź ministra na temat Polski. -TAKIE STWIERDZENIE JEST PRZESTĘPSTWEM ” dalsze szczegóły pod adresem:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15381343,Litwa__kontrowe...

#2 A oto co na temat stanowiska

A oto co na temat stanowiska Ministra Kultury powiedział znany dziennikarz Rymvaldas Valatka:„Taką wypowiedź ministra kultury oceniam w ten sposób, że albo minister nie rozumie na czym polega jego praca, albo wykonuje zadanie rosyjskich służb specjalnych. Zgodnie z doktryną NATO, jeśli zaatakuje nas Rosja lub Białoruś, to pierwsi w naszej obronie muszą stanąć polskie dywizje. Porównywanie zatem Polski do Rosji, jednego z krajów członkowskich, jest przestępstwem – TAKIE CZYNY MUSZĄ BYĆ KARANE”.

#3 Litewski minister kultury

Litewski minister kultury Šarūnas Birutis uważa, że „POLSKA ZAGRAŻA LITEWSKI WARTOŚCIOM w równym stopniu co Rosja [ i dalej śmie stwierdzić że] : nie wyróżniałbym tu jedynie Rosji. Swoich wartości musimy bronić przed każdym. Tak samo powiedziałbym o Polsce, która jest obok i dąży do realizacji swoich interesów”. Jeden z internautów podpisujący się Astoria wymienił jakie główne „ wartości” miał litewski Minister Kultury na myśli i to że wyznawane są przez większość litewskiej elity politycznej. Można to ująć tak :
1. nacjonalizm
2. szowinizm
3. dyskryminacja z powodu etniczności
4. dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej
5. fałszowanie własnej historii
6 kradzież polskich praw autorskich przez przypisywanie Litwinom powstania zabytków Wilna i Wileńszczyzny z zacieranie śladów polskości przez zmienianie tablic i treści napisów na zabytkach
7 indoktrynacja dzieci w szkołach nacjonalizmem i fantastyką historyczną
8 ignorowanie podpisanych zobowiązań , wyników referendów oraz petycji obywatelskich

#4 Niechęć Litwinów do Polaków

Niechęć Litwinów do Polaków zawsze wywoływana była przez najeźdźców chcących wyrzucić Polaków ze swoich ziem. Obiecywali oni Litwinom gruszki na wierzbie, nie mając ochoty nic dać tylko zjednać ich do walki z Polską. Prawda jest taka że Litwa odzyskała swoją niepodległość po rozbiorach i zaistniała na mapie tylko dzięki J.Piłsudskiemu [ chodź jak wiadomo Litwini pomagali bolszewikom]. Tak robiła dalej nie tylko Rosja ale i Niemcy. Stalin najpierw podarował Litwinom polskie Wilno w 1939 r a potem zrobił z Litwy swoją republikę .Niemcy wykorzystywali Litwinów jako narzędzie przeciw silnej polskiej armii podziemnej tworząc armię Plechanowicziusa podporządkowanego swoim rozkazom. Jednak jak wojsko Plechanowicziusa zostało rozbrojone pod Murowaną Oszmianką, bajka się skończyła i Niemcy zrezygnowali z usług wojska litewskiego. Jednak do końca Niemcy korzystali z usług litewskiej policji ,tajniaków i służby śledczej i więziennej. Niestety w czerwcu i lipcu 1944 kiedy sowieci zbliżali się do Wilna wszyscy Litwini uciekli skąd przybyli [ łącznie z Panem Landsbergisem] . Dowództwo[ Hans Hingst] niemieckie obrony Wilna poinformowało Hitlera ,że mają dodatkowe kłopoty, bo Litwini uciekli i nie panuj nad administracja miasta [ na to zachował się dowód w USA na mikrofilmie T-454,Roll 100 ].
Kolejnym razem Litwa odzyskała niepodległość dzięki Solidarności i L.Wałęsie i udało się jej wejść do nowoczesnego i bezpiecznego związku Unii Europejskiej. Warto więc skończyć z mitami i spojrzeć prawdzie w oczy.

#5 a co robic np. ze szkołami

a co robic np. ze szkołami polskimi w których od 1-4 klas uczą się dzieci w języku polskim, a reszta w języku litewskim? Gdy UE powie władzy na Litewskiej, polacy na Litwie mają prawo uczyc się swego języka ojczystego. Mam na uwadze szkołę w rejonie Wileńskim na pograniczu z rejonem Szyrwińskim, wieś Borskuny.

#6 nie damy się litwinom - nie

nie damy się litwinom - nie pozwoli nam nasz honor i sumienie zlitwinizować się!

#7 do cowboy znowu nie zebraleś

do cowboy
znowu nie zebraleś kupki po swoim piesku
gdzie twoje IQ?

#8 Cowboy jakie gender? coś ci

Cowboy jakie gender? coś ci sie chłopie połebało- gender to ty masz w kosciele-ksiadz w sukience chodzi a pod spodem ma spodnie- to jak to jest? facet czy baba?

#9 Niech unia przestanie lepiej

Niech unia przestanie lepiej szerzyc ideologie antychrzescijanska tzw. "gender";
oraz przestanie walczyc jako osoba druga z kosciolem w krajach podleglych;
plus: narzucac lewackie bzdury na kraje satelickie;
niech wreszcie ta nieudana bankrutujaca impreza sie zakonczy, ile jeszcze?

#10 do skutku !

do skutku !

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.