W „Konarskim” od 1 września będzie klasa 11


Fot. wilnoteka.lt
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie uzyskała zgodę Ministerstwa Oświaty i Nauki na kompletowanie klasy 11 na rok szkolny 2018/2019. W praktyce oznacza to, że uczniowie, którzy ukończyli w tym roku klasę 10, od 1 września br. będą mogli kontynuować naukę w swojej szkole. Dyrekcja placówki ma nadzieję, że pozytywnie zakończą się też starania o akredytację programu kształcenia średniego i uzyskanie statusu gimnazjum.


„Cieszymy się z tej decyzji. Skoro w ministerstwie oświaty doceniają nasze wysiłki, widzą starania, to mamy nadzieję, że jest to sygnał, iż z akredytacją też problemu nie będzie” – powiedział Wilnotece dyrektor Szkoły im. S. Konarskiego Walery Jagliński.

„Nasi uczniowie, którzy w tym roku ukończyli 10 klasę, będą mogli kontynuować naukę w swojej szkole, ale bardzo zapraszam również uczniów innych szkoł. Chętni mogą się zgłaszać do administracji naszej placówki” – dodał Walery Jagliński.

W podstawówkę Szkoła Średnia im. S. Konarskiego została przekształcona w 2015 r. Społeczność szkolna nie straciła jednak nadziei na uzyskanie statusu tzw. długiego gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej. W 2017 r. na mocy decyzji Rady Samorządu Miasta Wilno szkoła ta dostała zgodę na kompletowanie klasy 11. Co prawda, formalnie uczniowie klasy 11 byli „przypisani” do Gimnazjum im. Jana Pawła II, a prowadzący w tej klasie zajęcia nauczyciele również na te kilka godzin byli zatrudniani przez Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Przygotowując się do akredytacji programu kształcenia od września 2017 r. „Konarski” realizuje program nowatorskiej przedsiębiorczości, polegający na wzmocnionym nauczaniu matematyki, technologii informacyjnych, ekonomii i zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce. 

Niestety akredytacja jest na razie niemożliwa z racji na brak podstaw prawnych – możliwości przekształcenia szkoły podstawowej w gimnazjum nie są przewidziane ustawowo. 

„Akredytować program i szkołę podstawową przekształcić w gimnazjum można będzie dopiero wówczas, gdy ministerstwo oświaty zmieni zatwierdzone przez rząd przepisy, przygotuje i zatwierdzi kryteria. Obecnie istnieją tylko wymogi akredytacji szkoły średniej, a dotychczas w skali państwa nie było takiego precedensu jak akredytowanie szkoły podstawowej. W Wilnie w podobnej sytuacji są trzy szkoły: oprócz polskiej im. S. Konarskiego, również Szkoła im. A. Puszkina z rosyjskim językiem nauczania i Szkoła Fabijoniškių z litewskim językiem nauczania” – poinformowała Wilnotekę wicemer Wilna Edyta  Tamošiūnaitė.

Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy obiecało przygotować odpowiednie podstawy prawne w pierwszym kwartale 2018 r., niestety z obietnicy się nie wywiązało. W piśmie skierowanym do stołecznego samorządu, do odpowiedzialnej za sprawy edukacji wicemer Edyty Tamošiūnaitė urzędnicy resortu poinformowali, że w tej sytuacji w drodze wyjątku Szkoła im. S. Konarskiego może kompletować klasę 11. 

W rozmowie z Wilnoteką wicemer Wilna zaznaczyła, że rozstrzyga to problemy związane z zatrudnieniem nauczycieli i tzw. koszyczkiem ucznia: „Nauczyciele, którzy od 1 września będą pracowali w klasie 11 będą mieli umowę podpisaną ze Szkołą im. S. Konarskiego. Koszyczek ucznia, czyli finansowanie przyznawane na każdego ucznia też będzie trafiało do budżetu tej szkoły”.

Jednocześnie, jak zaznaczyła Edyta Tamošiūnaitė, jest to tylko częściowe rozwiązanie. „Ministerstwo nie wzięło pod uwagę faktu, że szkoła im. Konarskiego od 1 września będzie miała też klasę maturalną, która formalnie wciąż należy do Gimnazjum im. Jana Pawła II – tę kwestię też trzeba rozstrzygnąć. A poza tym są jeszcze dwie inne wileńskie szkoły, które czekają na decyzję ministerstwa w sprawie akredytacji” – o wyjaśnienia wicemer Wilna zwróciła się do Ministerstwa Oświaty i Nauki.

Na podstawie: inf.wł.