W Wilnie odsłonięta została kolejna dwujęzyczna tabliczka


Tabliczki z nazwą ulicy Żydowskiej po litewsku, hebrajsku i jidysz, fot. facebook.com/remigijus.simasius
Na ulicy Žydų (Żydowskiej) w Wilnie odsłonięta została dwujęzyczna, a właściwie - trójjęzyczna tabliczka. Mer Wilna Remigijus Šimašius i przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky odsłonili tabliczkę z nazwą ulicy w językach hebrajskim i jidysz, umieszczoną tuż pod tabliczką litewską.

"Ulica Żydowska jest wymieniana w źródłach historycznych z 1592 r. Jest to wielowiekowa i chlubna historia. Trzeba pamiętać, że w I połowie XX wieku Wilno w znacznej mierze było miastem żydowskim. Żydzi stanowili około 40 proc. ogółu mieszkańców. Działało około 110 synagog i domów modlitwy. Żydzi mawiali: Jeśli chcesz zarobić pieniądze, jedź do Łodzi, jeśli szukasz mądrości - jedź do Wilna. Sądzę, że musimy to zachować. Oczywiście, mieć pieniądze też jest dobrze, ale mądrość i przyjaźń jest tym, na co nas wszystkich stać" - powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius. Jak zaznaczył, nazwa ulicy Żydowskiej została zapisana nie tylko w języku hebrajskim, lecz również w jidysz - języku, którym posługiwali się Żydzi wileńscy. 

Przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky zwróciła uwagę na fakt, że tabliczka została odsłonięta na kilka dni przed ważną dla Żydów rocznicą - 23 września przypada Dzień Zagłady Litewskich Żydów. "To wydarzenie jest przypomnieniem tego, że Żydzi mieszkali niegdyś w Wilnie, ale też nawiązaniem do współczesności" - powiedział uczestniczący w uroczystości ambasador Izraela na Litwie Amir Maimon

Uroczystość uświetnił występ żydowskiego zespołu pieśni i tańca "Fajerlech". 

Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się na przedmieściach Wilna za panowania księcia Witolda, na przełomie XIV i XV w. W międzywojennym Wilnie liczna społeczność żydowska miała ponad 100 synagog, sieć szkół powszechnych i gimnazjów, w których językiem wykładowym był jidysz. Uczono także hebrajskiego. W 1925 r. powstał Żydowski Instytut Naukowy YIVO. Żydzi mieli własne kluby sportowe oraz boisko przy ulicy Krupnicznej. Przy Pohulance 18 mieścił się żydowski dom kultury, a także Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. Większość wileńskich Żydów zajmowała się rzemiosłem i drobnym handlem. Mieszkała w zwartym skupisku między ulicami Zawalną, Wielką i Trocką.

Ulica Žydų mieści się na terenie przedwojennej dzielnicy żydowskiej, a podczas okupacji niemieckiej - getta żydowskiego. Powstanie getta oficjalnie ogłoszono 6 września 1941 r. Objęło ono teren tzw. dzielnicy żydowskiej położonej na zachód od ratusza, ograniczonej ulicami Wielką, Niemiecką i Dominikańską. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła 23-24 września 1943 r. - większość wileńskich Żydów rozstrzelano w Ponarach.

Obecnie w Wilnie są już tablice z nazwami ulic w językach islandzkim, angielskim, rosyjskim, polskim i tatarskim. Stylizowane dwujęzyczne zawieszone zostały na ulicach: Islandijos (Islandzkiej), Rusų (Rosyjskiej), Varšuvos (Warszawskiej), Totorių (Tatarskiej) oraz przy placu Vašingtono (Waszyngtona). 3 października planowana jest uroczystość odsłonięcie jeszcze jednej - przy ul. Vokiečių (Niemieckiej).

Tymczasem przedstawicielka rządu w okręgu wileńskim zażądała usunięcia tych tabliczek, ponieważ, jak twierdzi, ustawianie tablic w języku nielitewskim narusza akty prawne, które stanowią, że napisy publiczne na Litwie powinny być w języku państwowym.

Na podstawie: lzb.lt, sztetl.org.pl, inf.wł.

Komentarze

#1 Parys chyba czegos sie

Parys chyba czegos sie napalił

#2 Tymi paroma różnojęzycznymi

Tymi paroma różnojęzycznymi tabliczkami (gdzie oficjalna to i tak w j. litewskim) nie przysłonią smutnej rzeczywistości. W przeciwieństwie do nich, w gminie Puńsk są dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości.
Kto by się spodziewał że w "polskim" MSZ są osoby które realnie patrzą na politykę zagraniczną bez żadnych fobii.
Jan Parys, szef gabinetu politycznego MSZ w Kownie powiedział:" Musimy wyjaśniać polskim żołnierzom, że muszą bronić krajów bałtyckich. I to jest skomplikowane, ponieważ mamy problemy z polską mniejszością na Litwie. Paradoksalnie, ale sytuacja z polską mniejszością na Białorusi jest lepsza niż na Litwie"

#3 Super. Unia zwrocila uwage

Super. Unia zwrocila uwage wladzom LT, aby tolerowali multi-kulti. Oto..efekty.

#4 ciekawy i oryginalny ten

ciekawy i oryginalny ten litewski pomysl.....tak wykręcąją i przekręcają (może tym i gestem nawet i międzynarodowe trakakty "zaliczą"....żeby tylko można było by się tym pochwalić medialnie ale de facto nic a nic sytuacji i stanu realnego nie zmienić.

zreczne, ale i żałosne. Może życie pozwoli aby kiedyś też zostali by tak traktowani i odczuli tyle paskudztwa ile sami dają i jak traktują innych od siebie.

jak długa lista jest tych tabliczek do przetłumaczenia?
liczą na to, że każdy naród otrzyma po jednej tabliczce to może się przymknie?

Ai żeby nie dać tym kto prosi i na słusznie zasługuje, to nawet dadzą tym kto nie prosi i nie zasługuje.
małe rozumki kombinują jak mogą.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.