W Wilnie wystawa dzieł Tadeusza Kantora


Migawka ze spektaklu "Umarła klasa", 1978, fot. Arch. Cricoteki/J. Dalman
W Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbędzie się wernisaż wystawy dzieł Tadeusza Kantora. Dzieła jednego z najważniejszych awangardowych polskich twórców XX wieku zostaną na Litwie zaprezentowane po raz pierwszy. Ekspozycja przygotowana przez Cricotekę dla Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP "Promocja kultury polskiej za granicą 2012", to największa w ostatnich latach prezentacja dzieł Tadeusza Kantora.
Tadeusz Kantor (1915-1990) - malarz, rysownik, scenograf, autor tekstów teoretycznych i manifestów, twórca pierwszych polskich happeningów oraz współzałożyciel Teatru Cricot 2, zdobył międzynarodową sławę jako reżyser teatralny, którego spektakle "Umarła klasa" czy "Wielopole, Wielopole" prezentowane były na całym świecie.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, specjalnie na wystawę w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie, przygotował obszerną prezentację rysunków, obrazów, projektów scenograficznych, obiektów teatralnych oraz fotografii i filmów, ze zbiorów własnych oraz innych polskich kolekcji muzealnych i prywatnych.

Na ponad 1300 m2 pokazane zostaną wybrane prace artysty z najważniejszych etapów jego twórczości. Kurator wystawy Józef Chrobak zwrócił szczególną uwagę na okres lat 60. i 70. - czas najintensywniejszych poszukiwań i eksperymentów artystycznych Kantora, okres, w którym zaczynają się krystalizować pomysły i idee obecne w całej jego późniejszej działalności.

Niezwykle istotną i oryginalną częścią wystawy "Tadeusz Kantor. Malarstwo. Teatr" będzie przygotowana przez Narodową Galerię Sztuki w Wilnie, specjalnie na tę okazję, aranżacja przestrzeni scenicznej wykorzystanej w filmie rejestrującym pracę Kantora nad trzecią wersją spektaklu w "Małym dworku" z 1969 roku.

Na czas trwania wystawy zaplanowano bogaty program wydarzeń towarzyszących, na które złożą się wykłady i projekcje filmowe o twórczości polskiego artysty. Wystawa będzie czynna do 2 września. Organizatorami wystawy są: Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie, Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Partnerem jest Instytut Polski w Wilnie.

Na podstawie: ELTA, lenkukultura.lt

Komentarze

#1 Czy będzie w czasie wystawy

Czy będzie w czasie wystawy obecny język polski ? , - w mowie i w piśmie?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.