Warszawskie obchody odzyskania niepodległości przez Litwę


Kwartet Smyczkowy im. M.K. Čiurlionisa i soliści operowi K. Zmailaitė i E. Seilius, fot. K. Biersztańska
11 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczyste obchody odzyskania niepodległości przez Republikę Litewską.
Goście zebrani w Sali Wielkiej wysłuchali ponad godzinnego koncertu litewskiego Kwartetu Smyczkowego im. M.K. Čiurlionisa i solistów operowych Kristiny Zmailaitė i Edmundasa Seiliusa.

"Serdecznie witam zebranych gości i dziękuję za przybycie. Na początku chciałabym skierować moje słowa do ekscelencji ambasadora Japonii z wyrazami żalu i bólu z powodu tak wielkiej katastrofy. Jesteśmy wszyscy z Wami" - mówiła ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė. "Dwadzieścia jeden lat temu walczyliśmy o naszą niepodległość. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim tym, którzy nas wspierali. Zwłaszcza Islandii, która jako pierwsza uznała naszą niepodległość, oraz Polsce, która dała impuls i nadzieję na wygraną walkę. Po tak długiej okupacji odzyskana niepodległość jest czymś wyjątkowym, o co trzeba dbać i co należy szanować. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Odrodzenia Niepodległości Litwy" - zakończyła ambasador.
 
Przed rozpoczęciem koncertu, zgodnie z dekretem prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskaitė, Orderem Krzyża Oficerskiego "Za Zasługi dla Litwy" odznaczono profesor Urszulę Annę Augustyniak.

"Serdecznie dziękuję za odznaczenie i wyróżnienie mojej pracy. Historia naszych państw jest bogata i cieszę się, że przy tak odmiennych i różnych zdaniach, w kwestiach szczegółowych naszych historii, oba państwa uważały za nadrzędne utrzymywanie relacji dwustronnych. Przez te lata Litwini i Polacy nauczyli się tej tak trudnej sztuki kompromisu oraz tego, że pertraktowanie z innymi sąsiadami kończyło się boleśnie dla obu państw. I takie właśnie podejście dydaktyczne w mojej pracy zawsze starałam się kultywować. Jestem głęboko przekonana, że podkreślenie tego, co jest wspólne w naszym dziedzictwie, z poszanowaniem i ze świadomością tego, co jest odrębne, jest fundamentalnym warunkiem naszych dobrych stosunków. Jest mi dzisiaj niezmiernie miło, że odrodzone państwo litewskie docenia takie podejście do historii, czego dowodem jest to odznaczenie" - powiedziała prof. Augustyniak.

Za wniesiony wkład w rozwijanie akademickiego dialogu pomiędzy Litwą a Polską profesorowi Henrykowi Bogdanowi Samsonowiczowi przyznano odznakę honorową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej - Gwiazdę Dyplomacji Litwy.

"Szanowna pani ambasador, szanowni goście. Jest mi niezmierni miło, że z rąk naszych litewskich braci dostaję to tak wysokie odznaczenie" - mówił prof. Samsonowicz. "To mi przypomina, że my w tej części Europy w XIV oraz XV wieku stworzyliśmy jedyny model w dziejach historii, który może być wzorcem dla czasów dzisiejszych. Wielość języków, praw i obyczajów pozwoliła, mimo wszystko, stworzyć ten niezwykły fenomen, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów" - dodał profesor.
 
Odznaczonych nagrodzono wielkimi brawami, wraz z publicznością wysłuchali koncertu kwartetu.

Oprócz odzyskania niepodległości uczczono również 100. rocznicę śmierci M.K. Čiurlionisa, który zmarł 10 kwietnia 1911 roku w Pustelniku (obecnie Marki koło Warszawy).

Profesor dr hab. Urszula Anna Augustyniak, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Historyczny, Instytut Historii) jest również przewodniczącą Komitetu Historycznego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komisji Lituanistycznej PAN. W swoich pracach szczególną uwagę poświęca Wielkiemu Księstwu Litewskiemu.

Profesor dr hab. Henryk Bogdan Samsonowicz jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". W latach 1989-1990 był ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Szkoda ,że Wilnoteka nie

Szkoda ,że Wilnoteka nie pokazała zdjęć z pikiety pod Zamkiem Królewskim w W-wie w czasie opisywanego koncertu.Zdjęcia przecież przekazaliśmy. A tak , to powstała jeszcze jedna laurka.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.