Warto wiedzieć: Jak na egzaminach poszło polskim szóstoklasistom i gimnazjalistom?


Fot. wilnoteka
Kwiecień i maj to ważne miesiące dla uczniów kończących poszczególne etapy nauczania w Polsce. Na początku kwietnia sprawdzian kończący naukę w szkole podstawowej pisali szóstoklasiści, pod koniec kwietnia do sześciu ważnych egzaminów podchodzili gimnazjaliści, a cały maj maturzyści zdawali egzaminy dojrzałości. Teraz czas na ocenę. Wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego ogłosiła właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Sprawdzian szóstoklasisty

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu to 22,75 punktów na 40 możliwych. Dla porównania, w ubiegłym roku było to 25,27 pkt na 40 możliwych, dwa lata temu 24,56 pkt, a trzy lata temu 25,8 pkt.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). W teście rozwiązywanym przez szóstoklasistów było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne na zadany temat.

Ze wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 6,25 na 10 możliwych pkt, pisanie - 5,88 na 10 pkt, rozumienie - 4,11 na 8 pkt, korzystanie z informacji - 2,79 na 4 pkt, wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 3,72 na 8 pkt.

Egzamin gimnazjalny

Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. pkt możliwych do otrzymania, a za zadania z matematyki - 47 proc. pkt. Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 61 proc. pkt, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 50 proc. pkt.

Po raz pierwszy też w tym roku egzamin z języka obcego składał się z dwóch poziomów: podstawowego, obowiązkowego dla wszystkich, i rozszerzonego, do którego przystąpili tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 85 proc. uczniów. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 63 proc. pkt możliwych do uzyskania, z języka niemieckiego - 57 proc. pkt, z rosyjskiego - 65 proc. pkt, z francuskiego - 69 proc. pkt, z hiszpańskiego - 71 proc. pkt, z włoskiego - 62 proc. pkt. Średni wynik uzyskany z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to 46 proc. pkt, z niemieckiego - 33 proc. pkt, z rosyjskiego - 38 proc. pkt, z francuskiego - 63 proc. pkt, z hiszpańskiego - 69 proc. pkt, i z włoskiego - 68 proc. pkt.

W tym roku polscy gimnazjaliści po raz pierwszy zdawali egzaminy w nowej formule, dlatego nie można w prosty sposób porównywać wyników procentowych z tego roku, z wynikami z lat poprzednich. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wyniki tegorocznych egzaminów były dużo lepsze. Jest to jednak wrażenie pozorne. W opinii wielu nauczycieli, którzy od lat przygotowują młodzież do testów, a potem także je sprawdzają, wyniki po prostu musiały być lepsze, bo egzaminy były zwyczajnie... łatwiejsze.

Przydatne linki
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty 2012
Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2012
Oświatowe ABC - Egzaminy

Komentarze

#1 A kogo to obchodzi?

A kogo to obchodzi?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.