Ze skautami litewskimi w Koniuchach


Skauci litewscy składają wieńce przy krzyżu w Koniuchach, fot. whm.lt
Harcerze WHM wspólnie ze skautami litewskimi odbyli swoje skromne uroczystości ku czci pomordowanych mieszkańców Koniuchy.
70. rocznica tej wielkiej tragedii jaka przypadła 29 stycznia (1944) była dla młodzieży wyzwaniem do zorganizowania się. Sobota to dobry czas na wypady harcerskie. Stąd w bardzo mroźny dzień 1 lutego doszło do serdecznego spotkania się pod pomnikiem tragedii w Koniuchach. Nim zaczęły się wspólne modlitwy, w ciszy i w zadumie serc wiary, harcerze otoczyli tragiczne miejsce: z flagami polskimi i litewskimi, z symbolem „Wileńskiego Marszu Wolności”, z relikwiarzem św. Rafała Kalinowskiego. Mieszkaniec Koniuch był pełen wzruszenia, gdy zobaczył godnie zachowującą się młodzież i z jakim nastawieniem idą przez wieś, modlą się i składają znicze. Obcy ludzie dla nich, a jednak patriotyzm to dar duszy, nieograniczony zasięg miłości do człowieka i Ojczyzny. Modlitwy na przemian, w języku polskim i litewskim, odśpiewanie hymnów skautowych, to także swoiste wzajemne wzbogacanie się duchowe i autentyczne wyrażenie idei „za naszą i waszą wolność”. Skauci litewscy z Solecznik pięknie się prezentowali i dobitnie potrafili się modlić, co zostawiło w nas dobre wrażenie. I to jest zachętą na przyszłość, aby się spotykać w duchu braterstwa, zgody i wzajemnego poszanowania. A ludobójczo pomordowanym przez partyzantkę sowiecką z NKWD w Koniuchach i w innych miejscowościach: „cześć ich pamięci”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

Komentarze

#1 "partyzantkę sowiecką z

"partyzantkę sowiecką z NKWD"?????
http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/11/24/zbrodnie-zydowskich-partyza...
http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,14085783,14098732,Zydowskie_zbrodnie_w...
"zachętą na przyszłość, aby się spotykać w duchu braterstwa, zgody i wzajemnego poszanowania"
Tak, bo czas przyznać już komu tak naprawdę zależy na nienawiści i podejrzliwości między polakami
i litwinami. Narody rozbite są w pełni "kontrolowalne".

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.