Akt Niepodległości Litwy wraca do Domu Sygnatariuszy


Fot. bns.lt
Od piątku, 1 lutego, na ekspozycję Domu Sygnatariuszy wraca Akt Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, który niemieckie archiwum państwowe wypożyczyło Litwie na 5 lat.
Akt eksponowany był już w Domu Sygnatariuszy w roku stulecia odzyskania przez Litwę niepodległości. Od połowy listopada do tego tygodnia znajdował się w archiwum. Wynikało to z zapisów umowy pomiędzy stronami litewską a niemiecką, która wymagała, aby stuletni dokument po pewnym czasie ekspozycji trafił na jakiś okres do miejsca, do którego nie dociera światło dzienne.

Jak powiedziała kierowniczka Domu Sygnatariuszy Meilutė Peikštenienė, akt będzie teraz eksponowany do 15 listopada, a następnie ponownie schowany w archiwum.

Akt eksponowany jest w pokoju, w którym został podpisany przez Radę Litewską. Jego bezpieczeństwa strzec będą tak jak poprzednio funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Publicznego.

Przypomnijmy, oryginalny, ręcznie spisany w języku litewskim egzemplarz Aktu Niepodległości Litwy z 1918 roku, 29 marca 2017 roku odnalazł w berlińskim archiwum dyplomatycznym profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Liudas Mažylis. Wydarzenie to zostało uznane przez litewskich dziennikarzy za jedno z najważniejszych w 2017 roku.

Litewska strona od razu podjęła negocjacje z Niemcami, aby doprowadzić do sprowadzeniu dokumentu do kraju. Ostatecznie Niemcy zgodziły się na jego wypożyczenie do Wilna na okres 5 lat. W 2022 roku akt będzie również eksponowany w Kownie.

Na podstawie: bns.lt, inf. wł.