Ambasada RP w Wilnie przypomina o II turze wyborów


Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 4 lipca 2010 r. Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów na terytorium Republiki Litewskiej, będą mogli wziąć udział w głosowaniu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113, który mieści się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie, przy ul. Smėlio 22A, w godzinach od 6.00 do 20.00 czasu litewskiego.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wpisanie do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP na Litwie lub przedłożenie zaświadczenia o prawie do głosowania. W związku z Informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. nr ZOW-603-158/10 o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania wyborcy mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek. Powyższe nie dotyczy osób, które zostały wpisane do spisu wyborców przed I turą głosowania lub uzyskały zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie (LT-10323, Vilnius, Smėlio g. 22A) telefonicznie (003705 270 90 04 lub 270 90 05), telegraficznie, telefaksem (0-03705 270 90 09), pocztą elektroniczną (kgpl@tdd.lt.) lub za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji wyborców pod adresem https://wybory.msz.gov.pl/. Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- adres stałego zamieszkania,
- numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania,
- numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu 1 lipca 2010 r. Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Data: 
04.07.2010 - 06:00 - 20:00