Dofinansowanie dla polskich organizacji z Departamentu Mniejszości Narodowych


Departament Mniejszości Narodowych w Wilnie, fot. tmde.lrv.lt
W ramach realizacji programu integracji mniejszości narodowych na Litwie Departament Mniejszości Narodowych ogłosił pod koniec 2017 roku konkurs na dofinansowanie projektów mających sprzyjać temu zadaniu. Na opublikowanej we czwartek, 8 lutego liście wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie, znalazło się także 9 polskich organizacji i instytucji.
W tym roku konkurs uwzględniał projekty w ramach trzech kierunków popularyzacji kultury: upowszechnianie kultury mniejszości narodowych, upowszechnianie kultury mniejszości narodowych i współpracy na Wileńszczyźnie oraz upowszechnianie kultury mniejszości w środkach masowego przekazu. Jednocześnie ogłoszony został osobny konkurs na projekty dotyczące działalności ośrodków kultury i integracji mniejszości narodowych.

Wszystkie wnioski oceniała w styczniu specjalnie powołana komisja złożona z ekspertów z różnych instytucji i organizacji pozarządowych.

Komisja przyznała finansowanie łącznie 56 projektom na sumę 326 tysięcy euro, z czego najwięcej (172 tys.) pochłonęły wnioski w konkursie na działalność ośrodków kultury i integracji mniejszości narodowych. Jak poinformował departament, ogółem w ramach projektów realizowanych na Wileńszczyźnie wpłynęły 43 wnioski na łączną sumę ok. 304 tysiące euro. Wśród 33 wnioskodawców, którym przyznane zostało dofinansowanie, znalazło się 9 polskich organizacji, w tym dwie redakcje:

Dziennik „Kurier Wileński” – 2000 euro
Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej „Znad Wilii” – 8000 euro
Zespół Rudomianka – 1400 euro
Polski Klub Sztuki Teatralnej – 600 euro
Zespół Poieśni i Tańca Zgoda – 2500 euro
Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich – 800 euro
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace – 1500 euro
Polskie Studio Teatralne – 1500 euro
Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 2700 euro


Na podstawie: tmde.ltv.lt  

Komentarze

#1 W Departamencie Mniejszości

W Departamencie Mniejszości Narodowych znalazł wygodny stołek niejaki Zapolski, słusznie kojarzony z Okinczycem i rozbijackim klubikiem. Jak widać powiązania idą jak po sznurku. Inne ciepłe litewskie posadki mają inni czołowi opluwacze ze stajni sygnatara, jak Pukszto czy Radczenko.

#2 Oczywiście LITEWSKI

Oczywiście LITEWSKI departament największe pieniądze dał na LITEWSKI zw. Tak oto "eksperci" po raz kolejny docenili media Okinczyca, będące tubą litewskiej propagandy w języku polskim.

#3 Pastuch jak zwykle - tylko

Pastuch jak zwykle - tylko ,, dulary,, są najważniejsze - to świadczy i jego poziomie intelektualnym

#4 Bubel..Lepiej napisz o sobie:

Bubel..Lepiej napisz o sobie: "Nie ma takiej nedzy jak brak pieniedzy". ha!

#5 Bardzo ,,mądra maksyma ,, -

Bardzo ,,mądra maksyma ,, - co wiedział powiedział - napisał ten poniżej

#6 Koniecznie. Forsy potrzebuje

Koniecznie. Forsy potrzebuje kazdy..

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.