Dyplomy z mediacji w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II


Fot. Wilnoteka
W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie 26 lutego odbyło się wręczanie dyplomów po zakończonych szkoleniach z mediacji. Wzięli w nich udział również uczniowie stołecznego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego. Celem szkoleń było zapobieganie konfliktom poprzez komunikację. Uczniowie zdobyli nie tylko kompetencje mediatorskie, lecz także – lektorskie oraz doświadczenie z zakresu samodzielnego prowadzenia szkoleń.


Szkolenia odbywały się etapowo – ogółem 20 godzin akademickich. Na ostatnim etapie uczniowie wcielili się w rolę prowadzącego i przeprowadzili szkolenia dla swoich mediatorów rówieśniczych. Zanim doszło do ostatniego etapu, szkoleniowcy zdobywali dodatkowe kompetencje prowadzenia takich zajęć, zainteresowania słuchacza, bycia autorytetem dla innych.

W 2019 roku odbyła się pokazowa mediacja w stołecznym samorządzie, na którą zaproszono również szkoły wileńskie. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

W tym roku kilka szkół poprosiło o przeprowadzenie takiego szkolenia. Dzięki wsparciu stołecznego samorządu, odbyły się szkolenia w sześciu innych szkołach, m.in. litewskich i rosyjskich oraz w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Mediator szkoleń Jolanta Tupko-Mazur twierdzi, że są to szkolenia międzyszkolne – uczniowie chętnie się integrują, stanowią jeden zgrany zespół, który jest motorem do zmian w szkole. Podczas szkoleń nie zauważono dyskryminacji wśród młodzieży, była natomiast współpraca i chęć nawiązania nowych znajomości.

Dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz ma nadzieję, że zdobytą wiedzę młodzież stosuje i przekazuje w swoim środowisku. Podkreśla, że każde szkolenie, które mówi o rozwiązywaniu konfliktów, nawiązywaniu relacji jest potrzebne nie tylko uczniom. Mediacja jest niezbędna, by konstruktywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. Ci, którzy przechodzą szkolenia, wiedzą, że czasem nieostrożnie wypowiedziane słowo może kogoś zaboleć.

Jak twierdzą uczniowie, wiedzę, którą zdobyli podczas szkoleń, chętnie wykorzystują w życiu codziennym podczas rozwiązywania konfliktów, starają się komunikować w taki sposób, jakiego się nauczyli. Za pomocą mediacji mogą łatwiej wybrnąć z sytuacji konfliktowej i chętnie zapraszają swoich przyjaciół, by skorzystali ze szkoleń i pomagali innym.


Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Dominika Kukowska