Historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie


Fot. materiały organizatora
W tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzić Europejski Dzień Prawnika. Z tej okazji Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zorganizowały wystawę pt. "Prawa człowieka w Unii Europejskiej - historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie". Jest to historia starań, jakie pro publico bono podjął Tomasz Snarski - gdański adwokat, autor petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie.
Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika, obchodzonego 10 grudnia 2014 r., przy okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zorganizowały wystawę pt. "Prawa człowieka w Unii Europejskiej - historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie".

Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie za pomocą konkretnego przykładu petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie jako pozytywnego zaangażowania prawnika na rzecz ochrony praw fundamentalnych w Unii Europejskiej. Na wystawie można obejrzeć oryginalne dokumenty z prac Parlamentu Europejskiego, materiały z archiwum prywatnego autora petycji, fotografie, listy, artykuły prasowe, rozmaite publikacje naukowe poświęcone prawom człowieka w UE. Można też zapoznać się z treścią Karty Praw Podstawowych UE oraz niepublikowanymi nigdzie dokumentami poświęconymi ochronie praw językowych Polaków na Litwie.

Wystawa pokazuje przypadek zaangażowania prawnika na rzecz praw człowieka, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych dostępnych w Unii Europejskiej. W marcu 2011 roku prawnik z Gdańska Tomasz Snarski, jako obywatel UE, złożył do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie praw językowych Polaków na Litwie, prosząc o podjęcie przez Parlament Europejski wszelkich działań mających na celu zagwarantowanie mniejszości polskiej na Litwie przestrzeganie jej praw językowych, w tym prawa do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym, czy też do do oficjalnych dwujęzycznych oznaczeń topograficznych.

"Uważam, że niezmiernie ważne jest ustawiczne i merytoryczne działanie na rzecz szeroko pojętych praw człowieka. Każda inicjatywa, która uczy szacunku dla godności i tożsamości jednostki, jest szczególnie potrzebna w Europie, w której doświadczamy kryzysu wartości. Dlatego z okazji 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, a od tego roku także Europejskim Dniem Prawnika, warto pokazać, że prawa człowieka to nie tylko puste hasła, lecz konkretne uprawnienia podmiotowe, o które warto i należy się troszczyć" - komentuje dla Wilnoteki autor petycji.

Na skutek petycji, której nadano numer 358/2011, odbyło się publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim (kwiecień 2012 roku), w którym wzięli udział przedstawiciele rządu litewskiego oraz polskiego. Z kolei w grudniu 2013 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wystosowała oficjalny list do rządu litewskiego z prośbą o ustosunkowanie się do sytuacji mniejszości polskiej na Litwie w kontekście standardów ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej. List pozostał do tej pory bez odpowiedzi ze strony rządu litewskiego, natomiast petycja w dalszej mierze jest rozpatrywana, gdyż w przypadku procedury petycji nie obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych.

Konkretnego wsparcia w procesie procedowania petycji udzielili trójmiejscy adwokaci, radcowie prawni, w tym przedstawiciele gdańskiego prawniczego środowiska naukowego poprzez wyrażenie oficjalnego poparcia, sporządzenie opinii prawnych, udział w dyskursie publicznym. Co ważne, wszystkie działania podejmowane były pro publico bono. Sprawa petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie jest konkretnym przykładem zaangażowania prawników w sprawy publiczne, w tym działania na rzecz ochrony praw człowieka, stąd stała się ona tematem wystawy organizowanej z okazji obchodzonego po raz pierwszy w Unii Europejskiej Europejskiego Dnia Prawnika.

Patronat honorowy nad wystawą objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Dariusz Strzelecki.

Organizatorzy: Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku  

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk
Termin: 10 grudnia 2014 roku - 28 lutego 2015 r.


Więcej informacji o obchodach Europejskiego Dnia Prawnika tutaj.

Losy petycji od trzech lat opisuje Wilnoteka. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury artykułów dotyczących tematu:

Unia Europejska pyta Litwę o przestrzeganie praw Polaków
Kłamstwo metodą ucieczki przed niewygodnymi faktami
Petycja w sprawie Polaków na Litwie nadal rozpatrywana w Komisji Petycji UE
Opinia prawna dotycząca petycji T. Snarskiego do PE
Prawa językowe Polaków na Litwie. Oświadczenie Tomasza Snarskiego
Dziś w PE o prawach mniejszości polskiej na Litwie
Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego
Prawa językowe Polaków na Litwie

Telefoniczny komentarz Tomasza Snarskiego po zakończeniu pierwszego posiedzenia Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie: 


Tomasz Snarski -  adwokat, nauczyciel akademicki, społecznik, twórca. Od 2009 r. pracownik naukowo - dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UG. W latach 2010 - 2012 założyciel i redaktor naczelny Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG. W 2012 roku wydał nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego debiutancki tomik poezji "Przezpatrzenia". Obszary jego zainteresowań badawczych to: prawo karne, prawa człowieka, teoria i filozofia prawa (zwłaszcza zagadnienia sprawiedliwości transformacyjnej i relacji pomiędzy prawem a moralnością), a także prawne aspekty wielokulturowości, w tym zwłaszcza prawna ochrona mniejszości narodowych i etnicznych. Aktywny działacz na rzecz przestrzegania praw człowieka. Założyciel i opiekun Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha. Opiekun Sekcji Praw Człowieka Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy WPiA UG. W marcu 2011 roku złożył do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą praw językowych Polaków na Litwie, która, mimo sprzeciwu władz litewskich, do tej pory jest rozpatrywana przez Parlament Europejski.

tsnarski.wordpress.com

Na podstawie: materiały organizatora, inf. wł. 

Komentarze

#1 „Rosja używa w tym kryzysie

„Rosja używa w tym kryzysie informacji jako broni” – mówi James Appathurai z kierownictwa NATO. „FT” zwraca uwagę, że służby wywiadowcze państw Sojuszu wskazują na „alarmującą antynatowską i antyeuropejską retorykę w rosyjskich mediach”. Według tych służb Kreml mistrzowsko wykorzystuje dezinformację, by wzbudzać wątpliwości, jeśli chodzi o ogromne wsparcie militarne, jakiego Rosja udziela prorosyjskim separatystom na Ukrainie

#2 Za wysokie kwalifikacje i

Za wysokie kwalifikacje i dużą odpowiedzialność się płaci Prezydentowi UE.Teoria równych żołądków jest rodem z komunizmu .Komunizm jednak znalazł zasłużone miejsce na śmietniku historii.

#3 Przez zagraniczne media

Przez zagraniczne media przetacza się fala kontrowersji
wokół wysokiej odprawy Hermana Van Rumpela,..........
poprzednika Tuska na stanowisku "szefa" Rady Europ.
Belgijskie gazety informują o zaskoczeniu, jakie wywołała
informacja, że były przewodniczący rady przez najbliższe
trzy lata będzie otrzymywał........ 116 tysięcy juro rocznie.
A w Polsce 800 000 niedozywionych dzieci, bezrobocie
19%. Ohyda!!!!!!

#4 Ta..parszywa Unia=Towarzystwo

Ta..parszywa Unia=Towarzystwo wzajemnej adoracji i posadek.

#5 Na tym forum poszczekują nie

Na tym forum poszczekują nie tylko pieski również suczki.No cóż daremny trud bezsilne złorzeczenia.

#6 Niech sobie pieski

Niech sobie pieski poszczekują na tym forum. Litwa ma mocną pozycję w Europie Jest członkiem Unii Europejskiej i należy do NATO.

#7 Kanclerz Niemiec Angela

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" zarzuciła prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi prowadzenie polityki obliczonej na zdestabilizowanie Europy Wschodniej. Wśród krajów zagrożonych wymieniła, oprócz Ukrainy, Mołdawię i Gruzję.

#8 Taki Tuskaszenka 300 000 euro

Taki Tuskaszenka 300 000 euro rocznie!
To chore,że w unii na wysokich stołkach
płaci się tak wielkie pieniądze, a w Polsce
satelicie unijnym- emerytowi proponuje sie
podwyżkę 36 zł ( 8,5 euro) !!! Skandal .

#9 A co Polska moze zaoferowac

A co Polska moze zaoferowac spasionej Brukseli???Polskich emigrantow kturzy uciekaja z tego dzikiego kraju za chlebem????????

#10 Im większy opór, tym większa

Im większy opór, tym większa siła prawdy. Powoli, ale rozsądnie i skutecznie. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach.

#11 Dla propagandzistów Putina na

Dla propagandzistów Putina na forum Wilnoteki specjalna wiadomość: .. Dalia Grybauskaitė: Prowokacje Rosji świadczą o jej głupocie ..!
http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/dalia-grybauskaite-prowokacje-rosji-sw...

#12 Dalia Grybauskaitė:

Dalia Grybauskaitė: Prowokacje Rosji świadczą o jej głupocie..................................
http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/dalia-grybauskaite-prowokacje-rosji-sw...

#13 czerwony pajączek dls Cowboy

czerwony pajączek dls Cowboy pisze po polskiemu "Pluja propaganda"

#14 Hmmm..przegracie. Eurokomuna

Hmmm..przegracie. Eurokomuna nie toleruje mniejszosci narodowych. Popatrzcie na Ludowa Republike Donbasu czy Luganska. Pluja propaganda na nie obydwie az z Bruxeli.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.