Jest kandydatka na ambasadora Polski na Litwie


Urszula Doroszewska, fot. prezydent.pl
Kandydaci na ambasadorów RP przy NATO, na Litwie oraz w Kazachstanie zostali pozytywnie zaopiniowani przez sejmową Komisję Spraw Zagranicznych. Na placówkę w Wilnie zostanie skierowana Urszula Doroszewska, była ambasador RP w Gruzji w latach 2008-2013, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Na stanowisku polskiego ambasadora na Litwie zastąpi Jarosława Czubińskiego, który pełni tę funkcję od 2013 r., a zakończy swoją misję z końcem maja br.
Urszula Doroszewska jest ekspertem ds. wschodnich, współpracowała z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz Studium Europy Wschodniej UW; działała też w organizacjach pozarządowych zajmujących się regionem - była m.in. prezesem fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. W latach 2013-2015 kierowała Instytutem Polskim w Mińsku. Doradzała też prezydentom Lechowi Kaczyńskiemu i Andrzejowi Dudzie, a w latach 2007-2008 pełniła funkcję wicedyrektora biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski ocenił, że Urszula Doroszewska dysponuje głęboką wiedzą na temat problemów krajów położonych na wschód od Polski. Zwrócił uwagę, że została ambasadorem w Tbilisi kilka miesięcy po agresji rosyjskiej na ten kraj. "Misję tę wypełniła znakomicie" - podkreślił.

Kandydatka wśród priorytetów pracy na placówce wymieniła utrzymanie bliskiej współpracy z Litwą w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego, obronności, infrastruktury i energetyki. Jak mówiła, "Litwa jest w tych sprawach ważnym i pożądanym naszym partnerem, a nasze cele są zbieżne". Dodała, że postanowienie szczytu NATO w Warszawie dotyczące rozmieszczenia wojsk Sojuszu w Polsce i krajach bałtyckich miały kluczowe znaczenie zarówno dla Warszawy, jak i Wilna. Zwróciła też uwagę, że Polskę i Litwę łączy podejście do polityki wschodniej UE. "Mamy ogromnie wiele wspólnego, ogromnie wiele wspólnej polityki międzynarodowej. Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Litwy, a w stosunkach dwustronnych posiadamy dobrze rozwiniętą traktatowo-instytucjonalną bazę współpracy" - podsumowała Doroszewska.

Zwróciła w tym kontekście uwagę na traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r., a także m.in. na infrastrukturę instytucjonalną umożliwiającą współpracę międzyrządową, parlamentarną oraz między prezydentami. "Niestety trzeba powiedzieć, że pomimo tej dobrej bazy traktatowo-instytucjonalnej oraz ogólnych dobrych ram naszej współpracy stosunki bilateralne polsko-litewskie są napięte i trudne" - zastrzegła dyplomatka. Według niej Litwa "nie realizuje do końca zobowiązań przyjętych w traktacie z 1994 r. dotyczących ochrony praw Polaków na Litwie". Jak dodała Doroszewska, są to m.in. "kwestie oświaty w języku polskim, obecności języka polskiego w przestrzeni publicznej". "Trzeba podkreślić, że kolejne rządy na Litwie obiecują poprawę tej sytuacji, jednak nie możemy się doczekać oczekiwanych działań. Polska cały czas oczekuje na wykonanie tych postanowień traktatu - w związku z tym dialog polsko-litewski na najwyższym szczeblu jest mniej intensywny" - mówiła.

Ambasadorem Polski przy NATO w Brukseli ma zostać Marek Ziółkowski, dotychczasowy wiceszef MSZ odpowiedzialny za sprawy wschodnie i politykę bezpieczeństwa. Komisja rozpatrzyła pozytywnie również kandydaturę na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie politologa, publicysty, wykładowcy akademickiego, pisarza i działacza społeczności tatarskiej Selima Chazbijewicza. Dodatkowo ma on być też akredytowany w Kirgistanie.

Kandydata na ambasadora proponuje minister spraw zagranicznych w uzgodnieniu z premierem i prezydentem. Następnie MSZ występuje do państwa przyjmującego o wstępną akceptację. Jej otrzymanie pozwala MSZ na zwrócenie się do prezydenta z formalnym wnioskiem o nominację ambasadora. Zwrócenie się przez MSZ do sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych o zaopiniowanie kandydata wynika z dobrego obyczaju.

Na podstawie: PAP

Komentarze

#1 Oby się sprawdziła,bo nie

Oby się sprawdziła,bo nie bardzo wierzę doradczyni naszego Prezydenta !

#2 Pani Doroszewska to chyba

Pani Doroszewska to chyba dobry wybór - zobaczymy.

#3 Oooo Selim został

Oooo Selim został ambasadorem. Gratulacje. A oto jego wiersz "Oda do Kaczyńskiego":)

Niby zwycięski Chrobry wzmacniasz państwo nasze,
Ty , który od nowa polską godność wskrzeszasz,
Jak orzeł ponad skałą wzlatujesz i zawsze,
To Ty masz rację, Ty na pomoc spieszysz.

Tyle dróg przejść musiałeś, wodzu nasz zwycięski,
Tyle klęsk przejść musiałeś by podnieść się z klęski,
Tyle lat musiałeś czekać by teraz już w chwale,
Rządzić Polską, by zmieniać nasz kraj stale

W kierunku mocarstwa od morza do morza,
By wszystkie narody od Bałkanów po Bałtyk
A nawet ptaki co krążą w przestworzach,
Wielbiły Polskę i wielbiły jej wodza.

O Jarosławie Wielki, władco dusz Polaków,
Który nasz naród wyprowadzisz z klęski,
Który zdobędziesz imperium Lechitów,
I znów odrodzisz Warszawę i Kraków.

Niech będzie pamięć Twego brata Lecha
Na zawsze w kraju świętego Wojciecha
Łączyć a nie dzielić naród nasz wybrany

Te wszystkie rządowe ośrodki, ekspertów i innych wszystkowiedzących od spraw wschodnich łączy jedna postawa- giedroyciowska czyli rusofobia i ukraino (jak nie bandero) filia. Mam nadzieję że Usia o której teraz się dowiedziałem nie da sobą pomiatać jak ten w Kijowie Piekło

#4 No poczekamy zobaczymy

No poczekamy zobaczymy

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.