Macierz Szkolna: Walka o oświatę trwa


Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Józef Kwiatkowski, fot. wilnoteka.lt
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie wystosowało oświadczenie w sprawie oświaty polskiej, w którym nawołuje do dalszego sprzeciwu wobec znowelizowanej ustawy o oświacie i wzywa do kontynuowania nauczania w szkołach polskich według już sprawdzonych zasad.
"Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, uwzględniając dobro ucznia, nawołuje do kontynuowania nauczania według już sprawdzonych w praktyce zasad wynikających z poprzedniej ustawy. Apeluje też do dalszego uargumentowanego i konstruktywnego sprzeciwu wobec założeń nowej ustawy o oświacie" - czytamy w rozpowszechnionym wczoraj oświadczeniu skierowanym do nauczycieli i dyrektorów szkół z polskim językiem nauczania, a także rodziców uczniów szkół polskich.

Przyjęta w marcu na Litwie znowelizowana ustawa o oświacie przewiduje między innymi, że w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, lekcje dotyczące historii Litwy, geografii Litwy, a także wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy będą prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie nauczany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego". Ustawa przewiduje też, że od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony.

"Przeanalizowaliśmy tę ustawę bardzo szczegółowo. Niestety, jest ona dyskryminująca i zagraża szkolnictwu polskiemu na Litwie, uszczupla prawo rodziców do kształcenia dzieci w języku ojczystym, narusza prawa dziecka i zasady równouprawnienia" - podkreślił prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Zapewnił on jednocześnie, że Polska Macierz Szkolna będzie nadal zwracała się do władz kraju o wniesienie poprawek do ustawy o oświacie. Zaapelował do rodziców, których dzieci uczą się w szkołach polskich, by aktywnie wyrażali swój sprzeciw wobec ustawy nie tylko w formie akcji protestacyjnych, ale też by pisali pisma do odpowiednich instytucji państwowych.

Znowelizowana ustawa o oświacie wchodzi w życie już 1 lipca.

Na podstawie: PAP

Komentarze

#1 Taip moku lietuviu kalba. No

Taip moku lietuviu kalba. No mozhe zapisuje litewski jendzyk w inmym szrywczie nisz blka i to cala ruzhnica. Ja miszle zhe kazhdy jendzyk ma miecz kilka sposobuw zapisane go bo to lepeii pozwale zrozumiecz jendzyk poznacz jego mozhliwoszczi i tak daleii.

#2 Ja ja, herr Dar Karta dobrze

Ja ja, herr Dar Karta dobrze znać język Litewski (tak jak Polski), Dar Karta znać wiele Polaków. Dar Karta widzieć Tomaszewskiego w telewizorze, a nawet foto Sikorskiego w gazecie.

#3 a dlaczego pan Dar karta nie

a dlaczego pan Dar karta nie odpowiedzial po litewsku, moze pan sam litewskiego nie zna?

#4 " viena dalyka lenkiskai kita

" viena dalyka lenkiskai kita lietuviskai, tai yra nesazininga lenku vaiku " no polacy czujauszie natciau wyjontkowau bo na psziklad w Punsku Seinach litwini tego nawet nie kwestionujau. Uczauszie ~40% w jedzyku polskim i ~60% w jendzyku litewskim.

#5 Takie zheczy majau pszeii do

Takie zheczy majau pszeii do historii jak "chamski jendzyk".

#6 _reikia but antzmogiais, kad

_reikia but antzmogiais, kad sugebeti mokytis viena dalyka lenkiskai kita lietuviskai, tai yra nesazininga lenku vaiku atzvylgiu_

wau... jakie slowa. Ale to na calym swiecie NORMALNA situacja, ze dzieci uczą się dwoma językami. Dzieci Litwinow albo Polakow w Anglii, Irlandii i t.p. są w takiej situacji.
Z "litewskiej strony" ta sprawa wygląda tak, ze nadal podswiadomie (a moze i nie) polacy uwazają, ze "polak - pan, litwin - cham" i litewski język nadaje się do gadania ze swiniami w chlewie, a nie mędzy ciwilizowanymi ludzmi.
Z drugiej zas strony cala histeria z powodu dwuch lekcji w "chamskim języku" zrobiona dla samej histerii. Potrzebny jakis powod. Jak nie ten, to p. Tomaszewski znajdzie drugi.

... a propo: niemam klawiatury polskiej i moja pisanina wygląda nieladnie. Czy moze ktos powiedziec jak mogę zainstalowac język polski w swoim PC ?

#7 "Tai utopoja, mums svetima

"Tai utopoja, mums svetima yra baltu kultura, mes esame slavai" mnie bardzo jest pszikro ale musze tesz powiedzhie zhe bendzheczie muszieli poznacz kulture Litwy historie i tak daleii. Bo to jest obowionskowe dle wszyskich obiwateli Litwy. Nie mozhe bycz natcia na Litwie ktura by miala jakisz wyjontek. Jazheli tak popaczecz gliombeii ja nie jestam zwolenikem ideologii jednostek politicznych (dzhewo slowniku Webstera) na kturai budujau patriotizm diszeiisze natcie. Ale caosz Litwy jest dlemnie na pierwszym meiiscu.

#8 do Dar karta Dar syki

do Dar karta
Dar syki pasikartosiu, kad ir kaip lenkai moketu lietuviu kalba jums neitiksi. Jusu svajone, kad lenkai mastytu ir sapnuotu lietuviskai, o dar geriau, kad pamirstu kuo buvo ir pavirstu lietuviais.
Tai utopoja, mums svetima yra baltu kultura, mes esame slavai.
Mes neignoruojame lietuviu kalbos, kiekvienas save gerbiantis ir turintis ambiciju zmogus moka lietuviu kalba, bet mes norime mokytis savo gimtaja kalba. Pagalvokit kokias salygas jus sudaret vaikams, reikia but antzmogiais, kad sugebeti mokytis viena dalyka lenkiskai kita lietuviskai, tai yra nesazininga lenku vaiku atzvylgiu, visi tai supranta ir tie, kurie driso priimti toki istatyma pagarbos nesulauks.

#9 "Psycholog by powiedzial panu

"Psycholog by powiedzial panu kto z nas klamie" dle pani jest potszebny psicholog bo pani nie mozhe pokazacz a gzie ja klamie.

"Pan nie zna osobiscie ani jednego Polaka " i znowu klamstwo. Pani nawet mnie niezna a ma zdolnoszczi muwicz omnie. Napsziklad ja znam polaka ktury swoie dzhieczi uczy po rosisku bo nie mozhe tolerowacz polskoszczi. I to jest prawda liudzhie ktuzhi zhiau pod Wilnau i okreszlejau sziebie jako polacy sau szilnie zaangazhowane w rosiskau kulture.

" w tym roku 10 procent uczniow nie zdalo tego egzaminu." no to prawda zhe nie wsziscy mogau uczyczie. Ale staratczie i tak czeba.

" Nie nie moga, a nie chca" ja otym jusz muwiwem i jeszcze powtuzhe zhe ja bende liudzhi ktuzhy ignorujau panstwowy jendzyk Litwy z powoduw rasowycz albo czujauszie zhe nalezhau do Wielkeii natcii i dletego panstwowy jendzyk Litwy jest dle nich chanbau poruwniwau z piontau kolumnau albo z hitlerjungenami.

#10 Do dar karta Psycholog by

Do dar karta

Psycholog by powiedzial panu kto z nas klamie, bo co drugi wyraz u pana klamac klamac klamac,
pan sam jest tak zaklamany, ze wszystkich o to podejrzewa.
Pan nie zna osobiscie ani jednego Polaka i dlatego szuka informacji w wikipedii.
Matury z jezyka litewskiego nie moga zdac sami absolwenci z szkol litewsich, w tym roku 10 procent uczniow nie zdalo tego egzaminu.

Polacy nie znaja litewskiego, bo nie moga zdac matury w tym jezyku?! Cha cha cha Nie nie moga, a nie chca.
Dlaczego narzucacie sie nam? Przeciezjak mowi Dardanelski to sprawa osobista w jakim jezyku czlowiek ma rozmawiac i problem osobisty, jezeli nie zna sie jezyka litewskiego. Nie potrzebujemy tej pseudo troski, troszczcie sie lepiej o emerytow, ktorzy w sklepie licza centy, zamiast miesa dla rosolu kupuja kosci, to jest problem!!!!

#11 "Czy badania były wiarygodne?

"Czy badania były wiarygodne? " tak wierygodne bo polacy sami psziznaliszie zhe slabo znajau jendzyk panstwowy i dletego nie mogau zdawacz mature w tym jendzyku.

#12 Dawno to litewskie kłamstwo

Dawno to litewskie kłamstwo zostało skompromitowane;

Europejska Fundacja Praw Człowieka na tropie żonglerki statystyką
wilnoteka.lt, 26 marca 2011, 13:30

42 procent przedstawicieli mniejszości narodowych słabo zna język litewski i z tego powodu nie może konkurować na rynku pracy. To argument przytaczany ostatnio najczęściej w kontekście nowo przyjętej ustawy o oświacie. Skąd pochodzą cytowane cyfry? Czy badania były wiarygodne? Wątpliwości postanowiła wyjaśnić Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFPC).
W czwartek, 24 marca, fundacja wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych w Wilnie pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonymi w roku 2008 badaniami sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn należących do mniejszości etnicznych.

Fundacja stwierdziła w piśmie, że w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok 2010 cytowane są wyniki badań Instytutu. Mówi się w nich między innymi, że na Litwie "42 proc. objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że napotkali problemy na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego". To zdanie posłużyło za jeden z argumentów przyjęcia przez sejm litewski nowej ustawy o oświacie, wprowadzającej dodatkowe nauczanie w języku litewskim. Minister Spraw Zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis w swoich wystąpieniach powoływał się na wyniki tego badania. Dane te przytacza także minister oświaty Gintaras Steponavičius oraz inni urzędnicy pracujący nad wcieleniem nowej ustawy w życie.

Zdaniem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej nieprawidłowo zinterpretowała lub dokonała niewłaściwego tłumaczenia raportu Instytutu. Dziwi fakt, że rząd Litwy nie powołuje się na raport pierwotny, czyli raport litewskiego Instytutu. Powoływanie się na jedno, niezgodne z faktami, zdanie raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest manipulacją.

W piśmie fundacja podkreśliła, że istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia powyższej sytuacji i poprosiła o wyjaśnienie wyników badań Instytutu oraz wskazanie, czy zostały one prawidłowo zinterpretowane przez Agencję Praw Podstawowych UE oraz polityków na Litwie. Szczególnie, na ile wyniki te są reprezentatywne dla wszystkich mniejszości, zważywszy fakt, że badania zostały przeprowadzone tylko na 622 osobach. Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze ankietowanych osób? Dlaczego zachowano takie, a nie inne proporcje narodowe? Czy w przypadku osób w kategorii 30-45 lat i powyżej 55. roku życia brano pod uwagę, że większość nich zakończyła edukację przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości? W jakim celu badaniu podlegały osoby, które wiekowo osiągnęły już wiek emerytalny? - pyta fundacja.

EFPC zapowiada, że po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie o tym poinformuje.

Na podstawie: Inf.wł.

#13 Wie pani jak ten urząd

Wie pani jak ten urząd statystyki zbierał te informacje?
Zapytał u Litwinów.

#14 To jest statistika i jezheli

To jest statistika i jezheli pani ma pretenzia jekiesz zhe to jest nie werigodne to prosze podacz departament statistiki do sondu. Polacy muwiau zhe oni nie znajau jendzyka litewskiego bo nie mogau zdacz matury w tym jendzyku i polskie organizacie kszyczau otym od rana do wieczora. Czy tego wistarczy? Czy pani bendzhe daleii klamacz zhe polacy znajau jendzyk litewski.

#15 No widzi pani, taka jest cała

No widzi pani, taka jest cała litewska polityka, jak te informacje z wikipedii. Wszystko zakłamane, przekłamane i kłamstwem podpierane.
Nie pieski ich interes jak nam rozmawiać, uczyć się i modlić.

#16 pan przeciez wie, ze

pan przeciez wie, ze wikipedia to zaden dokument , poza tym tam zawarta informacja jest przestarzala, my mowimy o pokoleniu, ktore ukonczylo szkole przy Litwie niepodleglej, przeciez ustawa zostala przyjeta w tym roku wiec musieli byc przeprowadzone badania, przeciez tak powaznych krokow nie podnosi sie raz dwa. Prosimy o dokumenty , jakies statystyki, wnioski socjologow, psychologow, o tym, ze ustawa ta byla konieczna i nie zwazajac na 60 000 zebranych podpisow musiala byc przyjeta!
Z gory dziekuje i czekam na informacje.

#17 "Lietuvių kalbą moka 346

"Lietuvių kalbą moka 346 tūkst. ne lietuvių tautybės gyventojų" to znaczy zhe prawie 7 % nei znalo jendzyka panstwowego Litwy. Zrudlo http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_demografija

Co jestcze moge zrobicz dle pani?

#18 do Dar karta Prosze podac

do Dar karta

Prosze podac jakies dokumenty na podstawie, ktorych pan twierdzi, ze Polacy nie znaja litewskiego,
Czy znajomosc to za malo, panu to chyba marzy sie, zebysmy i mysleli po litewsku.
A ta ustawa to zjednacza, a jakze.... Polakow z Polakami.

#19 Przy okupacji carskiej było

Przy okupacji carskiej było krucho z polskim, przy okupacji sowieckiej uczyliśmy się po polsku (nawet historia i geografia były po polsku!). Przy teraźniejszej okupa... , tzn. demokratycznej Litwie znowu bronią nam polskiego.
Ja pierniczę, świat się kończy!

#20 Wilenszczanka mi jest bardzo

Wilenszczanka mi jest bardzo pszikro to powiedzhiecz ale twierdzhenie jezheli polcy na Litwie bendau dobzhe znacz litewski jendzyk to im bendzhe odebrana tosanmoszcz jest klamstwem. Bardzo mi pszikro to powiedzhiecz. Z emigracyjau jest tak zhe diszeii ona jest duzha a jutro jei niema a pojutcze jusz zaczynaszie powracanie i imigracyja do Litwy i w tym kontekszczie Litwa patczy na pszyszloszcz. Wszisko zalezhalo od ekonomiki. Teras znajomoszcz polskiego jendzyka nie zapewni dle Litwy rozwoju ekonomicznego. Jendzyk nauki i biznesu jest angielski. Tak to jest i tu nic nie zmienisz. Moim zdaniem miendzy narodowe companie muszau prowadzhicz swojau dukomentaczie w jendzyku angielskim a nie polskim albo litewskim. Dleczego bo miendzy narodowe sondowitswo i arbitrazhe w jendzyku angielskim i jezheli companije prowadzajau dokumentacyje w jendzyku angielskim to sondzhie bendau mieli mnie problemuw i sprawy bendau prowadzone szipczeii. I jeszcze jezheli kompanija prowadzhi dokumentacyje w jendzyku angelskim to lepeii otfiraszie droga dle kapitalu zagranicznego i tak daleii.

Ta ustawa jest pzijenta w dobrai intecii bo jendzyk litewski jest simbolem ktury ma jednoczycz obywateli Litwy. Mnie jest bardzo pszikro to powiedzhiecz ale jendzyk polski nie jest simbolem ktury mozhe zjednoczycz Litwe. Na odwrud jendzyk polski rozrywau Litwe na kalauki i teras ma takau intencyje rozrywacz Litwe.

#21 "Każde stworzenie ma swój

"Każde stworzenie ma swój głos, a jeno nam przykazują mieć cudzy."

Władysław Reymont

#22 No bo jest prawda i prawda

No bo jest prawda i prawda litewska (której uczą po litewsku). Ta prawda litewska jest najbardziej prawdziwą prawdą ze wszystkich prawd.
Litwini ciągle powtarzają jak mantrę: "wy nie znacie litewskiego". Aż sami w to uwierzyli. Niech mi pokażą chociaż jednego, który zakończył szkołę w czasach "litewskich" i nie zna litewskiego.

#23 do Dar karta U pana to

do Dar karta
U pana to wsyzstko poprzekrecane, prawde pan nazywa klamstwem, a swoje klamstwa prawda.

Bardzo jestem ciekawa jakie to szczegolne mozliwosci otwieraja sie dla dzieci z szkol litewskich i o dziwo dlaczego nie chca skorzystac z tych mozliwosci, bo co najmniej polowa absolwentow w tym roku zamierza opuscic kraj, po to zeby studiowac lub pracowac za granica.

Prawda jest taka, ze po ukonczeniu szkol polskich ma sie wieksze mozliwosci, to juz sprawdzone. Z czego Litwa zyje? Z handlu i transportu i jedne i drugie jest powiazane z Polska, znajomosc polskiego jezyka to duzy atut, partnerzy z PL maja wiecej zaufania do firm gdzie pracuja Polacy. Tym bardziej, ze duzo polskich firm zostalo oszukanych przez firmy litewskie, szegolnie w transporcie. No a miejsca w instytucjach budzetowych sa itak zabukowane dla Litwinow, chociaz to tez sie zmienia, bo okreslone stanowisko ma zajmowac osoba kompetentna, a Polak czy Litwin to juz sprawa nieistotna.

Ani jak panu nie udaje sie nas przekonac, ze ustawa ta zostala przyjeta z dobrych intencji, jest wrecz przeciwnie.

#24 Te, kmicic, nie podpadaj mi.

Te, kmicic, nie podpadaj mi. Ja tu rzadze w sprawach Polonii USA. Just beat it buddy! That's an order.

#25 Z USA: Prasa polonijna coraz

Z USA:
Prasa polonijna coraz bardziej interesuje się Rodakami na LT:
http://www.magazynpolonia.com/artykul/polacy_na_litwie

#26 "zabrac im ich tozsamosc? "

"zabrac im ich tozsamosc? " to jest klamstwo zhe ktosz bendze odbierau im tossamoszcz. Dleczego pani tak klamie?

"ze polskie dzieci beda wiekszymi patriotami niz teraz sa?" bendau lepeii znacz jendzyk panstwowy tim senczie otfozhyszie im wienksze mozhliwoszczi na Litwie zrozumiau lepeii kulture Litwy i tak daleii.

" a jezeli sa glupie to co?" jezheli pani to wydajeszie glupie to pszipomne zhe Litwa jest panstwem demokratycznym i kazhdy obyvatel w ramach demokracy mozhe bracz udzhiau zmenianiu starych ustaw i twozheniu nowych ustaw. Slowo glupie jest fantom kturego uzhywawoszie w wiekach kamienych.

"brzmi jak 10 przykazan Bozych, ale prosze tak nie komplikowac " to i jest skomplikowana sprawa jezheli na Litwie znaidzhieszie pionta kolumna kturau bendzhie spierana pszez panstwo sonsziednie i ktura bendzhe lamala ustawy RL.

"przyznawac do bledow, " o jakie blendy chodzi? Blont jest tety kety sonsziednie panstwo zaczina spieracz piontau kolumne do donzhene na lamanie ustaw RL.

" że są różne formy protestu" ocziwiszczie zhe sau. Litwa jest panstwem demokraticznym i mozhe wysluchacz kazhdego obywatela i kazhdy obywatel ma prawo muwicz co on miszli. Pikiety domonstracyje w spokoju Litwa na to wszysko pozwa. A na takie zheczy jek w ponstwowych czkolach ignorowanie pszidniotuw historii geografii postawy obiwatelstwa stego powodu zhe oni sau w panstwowym jendzyku pozwoliene niema. Mozhe ktosz czujeszie wyszai rasy albo czuje zhe nalezhy do wielkeii nacii i dletego panstwowy jendzyk Litwy jest dle niego chanbau to w tedy bardzo pszepraszam ale bende go poruwnywau z hitlerjungenem.

#27 No widzi pani Wileńszczanko,

No widzi pani Wileńszczanko, na Litwie prawo łamią tylko Polacy. Litwini są aniołkami. Nie byłoby Polaków, nie byłoby na Litwie ni policji, ni sądów, ni STT, ni VSD. Tyle wydatków z tymi Polakami.
Tylko ten Dar Po Vieną nie wie, że są różne formy protestu, które wcale nie łamią prawa, jego w szkole partyjnej tego nie uczyli. On musi zawsze mieć wroga, na którego można zrzucić wszyskie swoje problemy. Bez tego jego egzystencja nie ma sensu.
Ja bardzo się cieszę, że nie wszyscy Litwini są tacy.

#28 do 31 aha, tylko nie fajnie,

do 31
aha, tylko nie fajnie, ze zyje Pan wedlug podwojnych standartow.

Z Pana ust wyraz '' ustawy'' brzmi jak 10 przykazan Bozych, ale prosze tak nie komplikowac sprawy, ustawy przyjmuja zwykli smiertelni ludzie, ktore moga popelniac bledy i popelniaja, wazne umiec naprawiac te bledy. Musicie uczyc sie przyznawac do bledow, tego nie umiecie, wszystko musi byc wedlug was, tak nie bywa, na szacunek zasluguje w inny sposob.
To naprawde smieszne, ustawy, ustawy, ustawy, a jezeli sa glupie to co? Musimy udawac, ze tez jestesmy glupi?
Dlaczego nie skupicie sie na wlasnej mlodziezy, czy myslicie, ze jest doskonala?
Pan chyba jest bardzo naiwny, w jaki sposob narzucone ustawy maja sprawic, ze polskie dzieci beda wiekszymi patriotami niz teraz sa?! Nie stanie sie naodwrot? To znaczy ojczyzne kochac beda zawsze, ale jak z tymi kto chce zabrac im ich tozsamosc? Przeciez tej niesprawiedliwosci nie da sie zapomniec. Czy cel usprawiedliwia srodki?! Jak tam jest? Pan przynajmniej sobie odpowie szczerze!

#29 "mu na bledy w pismie" o ja

"mu na bledy w pismie" o ja jusz mam swoich czitelnikuw bardzo fainie. O tusz to zhe nie wolno ignorowacz psziedmioty w szkole panstwowai RL tilko dle tego zhe ten pszedmiot jest w panstwowym jendzyku. Te pszednioty sau obowionskowe dle wsziskich szkul i obywately i naroduw mieszkajoncych na Litwie. Pani muwi zhe ja jestem zerem dle pani to ja powiem kto dlemni jest zerem. Dlemnie jest zerem ten ktury lamie ustawy na Litwie.

#30 to Anonim //niesamowita

to Anonim
//niesamowita odporność na wszelkie argumenty //
TRAF W CEL!
i jeszcze dwulicowosc
W ktoryms poscie dar karta oskarza kogos o rasizm, tylko dlatego, ze wskazal mu na bledy w pismie, i juz niedlugo sam w poscie 20 wypowiada sie w sposob pogardliwy o dzieciach. Dla mnie taki czlowiek jest zerem. Mozno wypowiadac sie ostr o doroslych, ale nie o dzieciach, to juz niezdrowe.

#31 ". Racjonalność " to slowo

". Racjonalność " to slowo jest fantom bo podnim widziczie to so kseczie i daleii " proponuję go ignorować" ja otym i muwie zhe polakom jest bardzo daleko do argumentowane swoich zdan i dletego rozmowa zemnau jest bardzo trudna. A trudno polakom tesz w tym zhe oni majau swoich glowach jusz odrazu sformulowane zdanie i stego powodu miszlenie im jest nie prawie mozhliwe. I daleii napsziklad "nowolitewskiej tożsamości " Warszawa jako center monokultury polskeii zbudowawa w szwedomoszczi polakuw zhe litwini to byli polacy i jagby rzeczpospolita obu naroduw byla zlozhona z polskiego narodu i polskiego narodu. A ja Warszawie i panstwu kse pszipomnicz zhe moi pszodkowie litwini jak mozhna odgradzaliszie od polakuw. Na psziklad na Litwie nie bylo wolno polakom kupowacz zhiemi i to asz do 1840 roku kedy ruski car odmieniui tau ustawe. Jak widziczie umnie sau argumenty pokryte pszikladami czego nie zobacziczie polskeii wersii widazhen bo takie miszlenie bo taka jest polska oszweta.

#32 Oj dajcie sobie spokój z tym

Oj dajcie sobie spokój z tym pajacem Dar Kartą . W jego postach wychodzą na jaw wszystkie kompleksy nowolitewskiej tożsamości , nienawiść i zacietrzewienie w stosunku do wszystkiego co polskie, a także niesamowita odporność na wszelkie argumenty . Racjonalność i logikę ten osobnik ma za nic . Dyskusja z takim osobnikiem jest bez sensu , proponuję go ignorować.

#33 A co, w litewskich szkołach

A co, w litewskich szkołach nie uczą, że strajk, pikiety itd. nie są łamaniem prawa?
I czego was tam uczą? Budowania garaży Lietukisa, czy pisania piosenek dla grupy diktatura?

#34 "próby zastraszania

"próby zastraszania mniejszości narodowych (karalne)i" lamanie ustaw jest karalne. W cziongnienie dzhieczi do lamame albo nie uwazhane ustaw RL to jest karalne.

#35 "Pani (niezweryfikowany), 4

"Pani (niezweryfikowany), 4 lipca, 2011 - 13:21" " posiada wystarczajace znamiona przestępcze." i ja kse zobaczycz jekie?

#36 Znamiona przestępcze

Znamiona przestępcze jednoznacznie.3 lipiec 22.47. Kto z Wilnoteki to zgłosi ?
Takie zarzuty jako ostrzeżenie na przyszłość, to nic innego jak próby zastraszania mniejszości narodowych (karalne)i po prostu przykład faszyzacji litewskiego narodu.(karalne).
Warto wysłać ten post do ambasady RP i do polskich mediów i zgłosić do litewskiej prokuratury.

#37 Wydaje się że wypowiedź

Wydaje się że wypowiedź "...Dar Karta (niezweryfikowany), 3 lipca, 2011 - 22:47 ..." posiada wystarczajace znamiona przestępcze.

#38 Czy pani "Pani" pamięta

Czy pani "Pani" pamięta ubiegłoroczny huragan, który przeniósł się nad Kownem?
Tak, tak, to Tomaszewskiego robota.

#39 nawiazujac do postu 20 sadze,

nawiazujac do postu 20
sadze, ze nie musimy trwonic drogiego czasu na osobe, ktora moze odzywac sie z pogarda o dzieciach, dla mnie jako dla osoby doroslej to jest nie do pomyslenia. Tym jednym zdaniem Dar karta (w tlumaczeniu ''Jescze raz'') pokazal swoja prawdziwa twarz.

#40 Anonim jeszieniau ja miszle

Anonim jeszieniau ja miszle zhe saly szwet zobaczy hitlerjungenuw ktuzhy bendau ignorowacz w szkolach psziedmioty w litewskim jendzyku.

Pani to jets bardzo jek muwiszie "keczi" zhe Polska dle Litwy zrobila wiensai zla nisz dobra. I na odwrut Litwa zrobila wiencai dobra dle Polski nisz zla. Niestety to jest prawda i jezheli w to pani nie wiezhy to mozhemi zaczoncz wimienecz dore i zle dzheje Litwy i Polski.

#41 Ciekawe. Co dobrego dla

Ciekawe. Co dobrego dla Polski ? Wg cytatu: "...Litwa dle Polski zrobila wiecai dobrego nisz zla.//...". Trzeba to wymienić. Przywołać. Polacy zapomnieli.

#42 dar karta, sorry ale głupoty

dar karta, sorry ale głupoty gadasz. Tomaszewskiego obarczasz odpowiedzialnością za stosunki między Polakami a Litwinami a dziwnym trafem nic nie wspominasz np o Songaile i Garszwie. Polacy niby nie mają kultury bo walczą o swoje??? Nie dziwię się, że tak uważasz skoro dla ciebie za wzorzec kultury służą pewnie ludzie nazywający przedszkolaki hitlerjugend

#43 "podchodzimy z dystansem "

"podchodzimy z dystansem " nie wasz mentelitet jest tak zbudowany i dle tego maczie inne wartoszczi.

#44 do Dardanelski na szczescie

do Dardanelski
na szczescie nie mialam takiego zaszczytu), ale studiowalam w szkole wyzszej jak najbardziej prawdziwej, bo litewskiej).

#45 do Dar Karta //Teras co

do Dar Karta
//Teras co powiem bendze bardzo goszkie dle pani. Pani muwi zhe widzhi u litwinuw i dobro i zlo. A litwini widzau tilko zlo u polakuw i to wychodzi s tego zhe Polska zrobila dle Litwy wiencai zla nisz dobrego a Litwa dle Polski zrobila wiecai dobrego nisz zla.//
Alez absolutnie nie, prosze Pana jestesmy dobrze zahartowani i podchodzimy z dystansem do pretensji Litwinow.

#46 Pani Wileńszczanko, pani

Pani Wileńszczanko, pani chyba do szkoły nie chodziła, tzn. tej prawdziwej, litewskiej. Przecież wiadomo, że we wszystkich litewskich problemach które były, jest i będą, winna jest Polska, miejscowi Polacy, a szczególnie Tomaszewski. Prawda jest jeszcze niewidzialna ręka Moskwy.

#47 Wilenszczanka a wy w

Wilenszczanka a wy w Tomaszewskim tesz widzidzie tilko dobro i nie widziczie tego zhe on z swoimi klamstwami w glowach litwinuw i polakuw buduje nie nawiszcz miendzy sobau.

Teras co powiem bendze bardzo goszkie dle pani. Pani muwi zhe widzhi u litwinuw i dobro i zlo. A litwini widzau tilko zlo u polakuw i to wychodzi s tego zhe Polska zrobila dle Litwy wiencai zla nisz dobrego a Litwa dle Polski zrobila wiecai dobrego nisz zla.

#48 Ależ ja wcale nie wątpię w

Ależ ja wcale nie wątpię w kompetencji litewskiej nauki. Litewska nauka - sama naukowa nauka, to wie każde dziecko. Nobel był dyletantem po zrównaniu z litewskimi naukowcami.
Litera "w" - sama litewska litera z liter. Litewska demokracja sama demokratyczna z demokracji, a litewskie komputery same skomputerowane z komputerów, litewskie buraki - same burakowe z buraków.
O czym (kim) jeszcze zapomniałem?

#49 Ja nic przeciwko

Ja nic przeciwko Tomaszewskiemu nie mam, stoi po stronie Polakow, jest zasadniczy i to nie jest zle, Pan dar Karta tez taki jest, broni tylko swoich. Jest Pan zamkniety na Polakow i napewno przekazuje to dla swoich dzieci moze i juz wnikow, ale to niedobra przysluga, dla duszy ludzkiej bardzo szkodzi kiedy w niej czai sie cos negatywnego. My Polacy potrafimy zobaczyc w Liwinach i dobro i zlo, a wy niestety najczesciej zlo. Skupcie sie na pielegnowaniu swego jezyka, kultury wsrod Litwinow, jak beda kochac swoj kraj nie beda dla Was Polacy zagrozeniem.
Co do nazwisk polskich lub litewskich to nie jest sprawa istotna, znam ludzi z nazwiskiem z koncowka -is, a sa Polakami, wazne kim sie czlowiek czuje. My czujemy sie Polakami, dlaczego chcecie ciagle nas ranic?

Pozdrawiam
P.S. Trudno jest z Panem dyskutowac, jest Pan bardzo kategoryczny i tego juz nikt nie zmieni, bo Pan chce takim byc i pragnie, zeby wszyscy mieli ten sam poglad co Pan.

#50 Wilenszczanka niestety polacy

Wilenszczanka niestety polacy kompromitujau Litwe swojau nie kompeteciau i swojau kulturau. No popacztie jakich maczie psziwudcuw. Tomaszewsti objawiuisze w smentazhu jako historik atropolog i znalas tam polakuw bo ich imiona koczyliszie na -wicz i tak daleii. O tusz mui pradzedek miau w dokumentach -wicz byl litwinem i zaimowauszie litewskau dzealnoszczau. Teras ja znam litwinuw tkurych nazwiska konczauszie na -wicz i oni zaimujauszie litewskau dzealnoszczau. Na psziklad sau prezesami ruzhnych litewskich organizacii. No to pani teras jak miszli czy Tomaszewski ma kulture czi nie. Czi majau kulture te polacy na Litwie ktuzhy spierajau Tomasziewskiego?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.