Projekt „Innovate your dreams 2019” w Progimnazjum im. Jana Pawła II


Fot. organizatorów
„Proces innowacji jest najlepiej rozwijać w sposób niereguralny, niezgodny z konwencjami, a przede wszystkim radosny.” James Westland
Drugi semestr w Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie obfitował w nowe pomysły i projekty. Uczniowie klas  6b i 8a, pod czujnym okiem wychowawczyń, nauczycielek języka angielskiego, Nadieżdy Rusieckiej oraz Małgorzaty Wasilewskiej, zaangażowali się w międzynarodowy projekt Innovate your dreams  2019. 50 państw (w tym m.in. Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Pakistan, USA, Meksyk, Polska) i 2000 nauczycieli wzięło udział w projekcie opartym na metodzie Steam. Akronim ten powstał od słów języka angielskiego Science, Technology, Engineering, Arts oraz Mathematics. Steam jest programem opartym na idei kształcenia uczniów w pięciu dyscyplinach – nauce, technice, inżynierii, sztuce i matematyce – w podejściu interdyscyplinarnym. Steam integruje je w spójny model uczenia, oparty na prawdziwym świecie i ukazujący jego współczesne wyzwaniach.

Tematyka projektowa związana była z osiąganiem kariery w przyszłości, z przygotowaniem do zawodów, które mogą dopiero zaistnieć. Projekt opiera się na popularnym badaniu, że aż 65 proc. dzieci w wieku szkolnym będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały. Nie da się ukryć, że obecnie rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia. Powstają nowe zawody, o których nawet nie śnili nasi dziadkowie. Jeszcze kilkanaście lat temu nie znaliśmy takich zawodów, jak twórca aplikacji czy inżynier samochodów autonomicznych. Projekt ten miał na celu pomóc uczniom zrozumieć i przygotować się do pracy w przyszłości.

Na przeciągu 9 tygodni uczniowie rozwijali takie umiejętności jak: komunikacja i współpraca, krytyczne myślenie i wspólne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie i pracy pod presją czasu, kreatywność i wyobraźnię. W trakcie pracy projektowej uczestnicy zajmowali się się również zagadnieniami związanymi z rolą technologii w zmieniającym się świecie. Projekt łączył w sobie elementy różnorodnych przedmiotów – matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii czy technologii. Co tydzień uczniowie otrzymywali kolejne zadanie. Dzięki projektowi m.in. zapoznali się z rezolucją ONZ zawierającą Cele Zrównoważonego Rozwoju, stawiające przed ludzkością szeroki zakres wyzwań takich jak ubóstwo, głód, zdrowie czy sprawiedliwość społeczna. Pracując nad projektem uczniowie poznali programy komputerowe, przydatne w dalszej edukacji. Istotną cechą projektu była też możliwość wzbogacenia słownictwa w języku angielskim i rozwijanie umiejętności komunikowania w tym języku.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie pomógł uczniom zastanowić się nad potrzebami współczesnego świata i uświadomić sobie, że umiejętność przystosowania się do rozwoju technologicznego może zaważyć na ich przyszłości zawodowej.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji