Sądy stają po stronie obywateli domagających się pisowni nazwisk w oryginale


Fot. wilnoteka.lt
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje o kolejnych wygranych sprawach sądowych w sprawie zapisu nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej. Sejm Litwy od lat nie może się zdecydować na uregulowanie kwestii pisowni nielitewskich nazwisk, zdesperowani obywatele sprawiedliwości i rozwiązania problemów wynikających z braku odpowiednich regulacji prawnych szukają w sądach.
12 października 2016 r. Sąd Dzielnicowy w Oranach przyjął orzeczenie nakazujące urzędowi stanu cywilnego w tym mieście wystawienie obywatelce Litwy, która wyszła za mąż za obywatela Niemiec świadectwa zawarcia związku małżeńskiego z nazwiskiem zapisanym "Bobrowski". Sąd uwzględnił wyjaśnienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że zapisanie tego samego nazwiska pary małżeńskiej w różnych wersjach może spowodować poważne niedogodności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. 

17 października Wileński Sąd Okręgowy wydał orzeczenie w sprawie zapisu nazwiska "Jacquet": sąd nakazał wydać nastolatkowi paszport, w którym jego nazwisko zostanie zapisane z użyciem litery "q". Rodzice nastolatka, obywatele Litwy oraz Francji, od 12 lat mieszkają na Litwie. Ich syn posiadał dokument z oryginalnym zapisem nazwiska, jednak kiedy skończył się termin jego ważności, Zarząd Migracji odmówił wystawienia nowego z oryginalnym zapisem nazwiska. 

Podobna - również wygrana przez EFHR sprawa - dotyczyła córki prawnuka Adama Mickiewicza - Romana Goreckiego-Mickiewicza.

Jak zaznaczyła prawnik EFHR Ewelina Baliko, sprawy dotyczące pisowni nazwisk w oryginale trafiają do litewskich sądów co tydzień. Obywatele Litwy, którzy mają współmałżonków obcokrajowców, są narażeni na poważne problemy i kłopoty natury prawnej wynikające z obowiązującego na Litwie prawa dotyczącego pisowni nielitewskich nazwisk. Dochodzi do sytuacji kuriozalnych. Jako przykład Ewelina Baliko podaje sytuację, kiedy dziecko urodzone w Szwajcarii nie może opuścić kraju, gdyż Litwa nie zgadza się je zarejestrować i wydać litewski paszport, zanim jego imię, w którym występuje litera "x", nie zostanie zapisane po litewsku.

28 października odbędzie się organizowana przez EFHR konferencja na temat praw mniejszości narodowych. Jednym z tematów konferencji będzie właśnie kwestia pisowni nazwisk w oryginale. 

Na podstawie: EFHR

Komentarze

#1 Po stronie obywatelji

Po stronie obywatelji lietuviskich, nie innych.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.