Wykryto sprawcę napisu "Won z Litwy" *


Litewska policja wykryła autora napisu ”Won z Litwy” na ścianie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Okazał się nim nieletni uczeń jednej z wileńskich szkół.
   Winowajca został postawiony w stan oskarżenia. Zgodnie z kodeksem karnym Litwy za naruszenie porządku publicznego grozi grzywna, prace społeczne, bądź kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Jak poinformował Główny Komisariat Policji Okręgu Wileńskiego, dochodzenie jeszcze trawa. O wysokości kary zadecyduje sąd.

   Przed dwoma tygodniami w nocy na budynku Ambasady Polskiej w Wilnie przy ulicy św. Jana został namalowany odwrócony krzyż - znak, którego używają sataniści - i napis po litewsku ”Won z Litwy”. MSZ Litwy wyraziło żal z powodu napisu, zaznaczając, że takie działania nie przynoszą Litwie chluby.

PAP