XXVII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki-Ostra Brama


Mat. prom. organizatorów
Pielgrzymka Ejszyszki-Ostra Brama odbędzie od 10 do 13 lipca br. (poniedziałek-czwartek, 4 dni). Motto pielgrzymki: "Prawda was wyzwoli" (J 8, 32).W tym roku wprowadzono obowiązkową rejestrację uczestników (do 7 lipca), żeby organizatorzy wiedzieli, ile potrzeba autobusów na podwiezienie do Ejszyszek. Większych nowości nie będzie, tylko tradycyjna już zabawa powróci do Turgiel, a adoracja odbędzie się wcześniej.

Jak co roku, niepełnoletni będą potrzebować pozwolenia rodziców i opiekunów (napisanego ręcznie albo formularza podanego przez organizatorów). Chorzy proszeni są o posiadanie przy sobie kartki (np. w kieszeni) z zapisaną informacją, jakie lekarstwa zażywają, nazwą choroby, grupą krwi.

Jak każdego roku podczas pielgrzymki, ksiądz zaprasza do pomocy w śpiewaniu, prowadzeniu modlitw, pracach porządkowych, niesieniu krzyża. Prosi także o udostępnienie zdjęć z początków pielgrzymki czy lat 1996-2008. Zdjęcia można zeskanować i przekazać księdzu (niektórzy mają nawet album pielgrzymkowy). Można także napisać świadectwo, jak kiedyś wyglądała pielgrzymka, jaka jest teraz oraz przysłać je na adres: ekudriaszoww@wp.pl. Świadectwa pojawią się na stronie internetowej i podczas pielgrzymki.

Program:
9 lipca, niedziela
19.00 - wyjazd od Ostrej Bramy do Ejszyszek.
20.30 - przyjazd na miejsce noclegu. Zabawy, zapoznanie się.
23.30-5.30 - cisza nocna.

10 lipca, poniedziałek, Ejszyszki-Soleczniki (Tajemnice Radosne - kolor niebieski)
• 8.00 - msza św. (wcześniej była o godz. 7.00)
• 9.00 - zapisy przy kościele, wyjście, śpiew.
• 9.30 - godzinki o NMP.
• Krótkie zatrzymanie się przy krzyżu, błogosławieństwo spotykanych ludzi, śpiew. 
• 10.30-10.45 - (trzeba iść - 6km) odpoczynek w Dojlidach, błogosławieństwo ludzi, śpiew, I konferencja - pytania.
• 11.20-12.00 - (5 km) odpoczynek w Janczunach z prawej strony drogi, błogosławieństwo ludzi, śpiew. Informacja o pielgrzymce.
• 13.00-14.00 - (4 km) obiad w Butrymańcach, śpiew.
• 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, śpiew, II Konferencja - pytania.
• 16.00-16.30 - (6 km) odpoczynek w lesie w Gerwiszkach (można opuścić ten postój), śpiew, różaniec.
• 17.00-17.15 - zatrzymanie się przy krzyżu wsi Koniuchy i modlitwa za zamordowanych mieszkańców wsi: Anioł Pański, śpiew.
• 18.00-18.45 - odpoczynek w lesie za skrzyżowaniem za znakiem "Trybonis", śpiew, litania loretańska, śpiew, świadectwo pielgrzyma.
• 20.00/20.30 - (5 km) zakwaterowanie w Solecznikach w szkole. Nocleg w sali sportowej w szkole i u parafian.
• 23.00-6.00 - cisza nocna.

11 lipca, wtorek, Soleczniki-Turgiele (Tajemnice Bolesne - kolor czerwony)
• 7.30 - wyjście do kościoła z placu głównego przy siedzibie samorządu, śpiew, poranny pacierz, przywitanie spotykanych ludzi.
• 8.00 - msza św. w kościele w Solecznikach.
• 9.15 - wyjście, śpiew, godzinki o NMP.
• 10.30 - krótki postój, przy krzyżu błogosławieństwo spotkanych ludzi.
• 11.45 - jeszcze jeden krótki postój po prawej stronie.
• 11.00-12.00 (za 5,5 km) - odpoczynek w lesie po prawej stronie drogi. I konferencja - pytania, różaniec.
• 13.00-14.30 (6,5 km) - obiad w Kamionce, śpiew.
• 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.
• 15.30-16.00 - II konferencja - pytania.
• 16.30-17.00 - (5,5 km) odpoczynek w sadzie po lewej stronie drogi, błogosławieństwo ludzi, śpiew.
• 18.00-19.00 - (4 km) zakwaterowanie w Turgielach.
• 19.00-20.00 - w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź.
• 20.30-22.00 - zabawa i modlitwa.
• Nocleg w sali sportowej, w szkole i u parafian. Od godz. 23.00 do 6.00 - cisza nocna.

12 lipca, środa, Turgiele-Rudomina (Tajemnice Chwalebne - kolor żółty)
• 8.00 - msza św. w kościele (msza prymicyjna neoprezbitera).
• 9.15 - wyjście, poranny pacierz, śpiew, godzinki o NMP.
• 9.40-10.00 - zatrzymanie się przy krzyżu po prawej stronie drogi. I konferencja - pytania.
• 10.30-11.00 - odpoczynek w lesie po lewej stronie za Turgielami (6 km), śpiew.
• 12.00-14.30 - obiad w Rakańcach i próba Akatystu.
• 14.30 - wyjście, śpiew.
• 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. II Konferencja.
• 16.00-16.30 - odpoczynek po lewej stronie drogi (6 km), śpiew, różaniec.
• 17.00-17.30 - odpoczynek w Kotkach (3 km), śpiew.
• 19.00-19.40 - Akatyst w Rudominie (4 km).
• 20.30 - piłka nożna i modlitwa na szkolnym boisku.
• Nocleg w sali sportowej, w szkole i u parafian, 23.30-6.00 cisza nocna.

13 lipca, czwartek, Rudomina-Ostra Brama (Tajemnice Światła - kolor biały)
• Od godz. 7.30 - otwarty kościół, 7.50 - pacierz poranny w kościele.
• 8.00 - wyjście, śpiew, godzinki o NMP.
• 9.00-9.30 - liczenie pielgrzymów, podsumowanie pielgrzymki - świadectwa.
• 10.00-10.20 - 2 krótkie postoje w miejscowości Skajdziszki.
• 10.45-11.30 - odpoczynek w Wielkim Siole z prawej strony drogi (7 km), świadectwa.
• 11.50-12.00 - wejście do Wilna.
• 12.10-12.40 - odpoczynek po minięciu znaku "Wilno" po prawej stronie drogi (4 km), śpiew. Omówienie pielgrzymki - świadectwa.
• 13.30 - zatrzymanie przy cmentarzu na Rossie. Anioł Pański.
• Ostra Brama (5 km), 14.00 - pokłon Matce Bożej Ostrobramskiej.
• 14.30 uroczysta msza św. na zakończenie pielgrzymki. Potem wspólne zdjęcie i polonez.
• Zakończenie o godz. 16.00

Rejestracja pod nr. tel. +370 674 96 977 (proszę dzwonić wieczorem)

XXVII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki-Ostra Brama
Ejszyszki-Ostra Brama
Od 10 do 13 lipca 2017 r.

Rejestracja pod nr. tel. +370 674 96 977 (proszę dzwonić wieczorem)

Data: 
10.07.2017 (Impreza całodniowa) - 13.07.2017 (Impreza całodniowa)